คำแนะนำ การดูดน้ำมูกและเสมหะ ด้วยลูกยางแดง

ด้วยความปรารถนาดีจาก เสริมศรี สันตติ
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี


อุปกรณ์

1. ลูกยางแดง เบอร์ 2 สำหรับเด็กเล็ก ลูกยางแดง เบอร์ 4 สำหรับเด็กโต
2. ผ้าห่อตัว
3. กระดาษทิชชูหรือภาชนะ เพื่อใช้รองน้ำมูกและเสมหะที่จะบีบทิ้งจากลูกยางแดง

วิธีการ

1. ใช้ผ้าห่อตัวเด็กให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเอามือปัดและดิ้นไปมา เมื่อเด็กอยู่นิ่ง ๆ ผู้ดูดเสมหะจะได้ ดูดเสมหะได้ด้วยความนุ่มนวล

2. ใช้มือข้างที่ถนัดจับลูกยางแดงและบีบลมออกให้แฟบ เตรียมพร้อมที่ จะดูด ขณะที่มืออีกข้างจับหน้าเด็กให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
3. สอดปลายลูกยางแดงเข้าใน รูจมูกทีละข้าง โดยให้สอดเข้าไปตื้น ๆ พร้อมกับปล่อยมือช้า ๆ น้ำมูกจะถูกดูดเข้ามาในลูกยางแดง

4. บีบน้ำมูกที่ดูดมาได้ทิ้งในทิชชู หรือภาชนะที่เตรียมไว้
5. ทำซ้ำแบบเดิม และดูดน้ำมูกออกจนหมดในจมูกแต่ละข้าง
6. หากเด็กมีเสมหะในปอดค่อย ๆ สอดปลายลูกยางแดงเข้าไปในปากจนกระทั่งถึงโคนลิ้น จึงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กไอ

7. ขณะเด็กไอจะมีเสมหะขึ้นมาในคอ ปล่อยลูกยางแดงให้ดูดเสมหะเข้ามาช้า ๆ
8. บีบเสมหะทิ้งในกระดาษทิชชูหรือภาชนะที่รองรับและดูดเสมหะซ้ำอีกจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงเสมหะครืดคราดในลำคอ

หมายเหตุ :

     การจับให้เด็กหันหน้าไปด้านใด ด้านหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กสำลักเอาน้ำลายหรืออาหารเข้าปอด หากขณะดูดน้ำมูกหรือเสมหะแล้วเด็กอาเจียนออกมาพร้อม ๆ กัน

การล้างทำความสะอาด :

     หลังดูดเสมหะทุกครั้ง นำลูกยางแดงไปล้างน้ำสบู่ และบีบล้างในน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ควรนำไปต้มในน้ำเดือดนานประมาณ 5 นาที วันละ 1 ครั้ง

 

ที่มา http://www.thaipedlung.org/mustknow_may22052007.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังความเห็น (0)