ศูนย์การเรียนรู้ ict บ้านเกาะรากเสียดอำเภอโกสัมพีนคร

ศูนย์การเรียนรู้ ict บ้านเกาะรากเสียดอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา อสม. ผุ้สูงอายุ และประชาชนทั้วไป

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: กศน. เกาะรากเสียด

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/044/original_tn_dscf0994[1].gif?1363603469

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/045/original_tn_dscf0999[1].gif?1363603476

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/046/original_tn_dscf1068[1].gif?1363603483

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งท่องเที่ยวโกสัมพีนครความเห็น (0)