ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา วิชาเอกอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัคร

โสภนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด่วน!

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ทุกสาขา สมัครเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตร ปริญญาโท วัฒนธรรมและการพัฒนา เอกอินเดียศึกษา ตั้งแต่

วันนี้- 26 กุมภาพันธ์ 2554 ติดต่อสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหิดลและสมัครทาง internet ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Indian Studies, Bharat Studiesความเห็น (0)