คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)

ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ผู้ประสานงานโครงการ (IT Project Coordinator).....<อ่านประกาศ>
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) .............<อ่านประกาศ>

หมดเขตรับสมัคร 17 ธ.ค. 53

เว็บไซต์ http://www.deepsouthrelief.org/

สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานความเห็น (0)