ปอยเหลิน สิบเอ็ด(เทศกาลออกพรรษา ที่แม่ฮ่องสอน )

MAEHONGSON T.N.TOUR THAILAND
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทศกาลออกพรรษา "ปอยเหลินสิบเอ็ด"

ระหว่างวันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2553
- วันที่ 19 ตุลาคม 2553 วันเปิดงาน
- วันที่ 21 ตุลาคม 2553 วันแห่จองพารา
- วันที่ 23 ตุลาคม 2553 วันตักบาตรเทโวโรหณะ
- วันที่ 31 ตุลาคม 2553 วันปิดเทศกาล (ก๋อยจ๊อด)

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: แม่ฮ่องสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ความเห็น (0)