อบรม"บรรณารักษ์สร้างศิลป์" สำหรับครูห้องสมุด และครูศิลป์

เรื่อง : เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการ "บรรณารักษ์สร้างศิลป์"   ด่วนที่สุด
เรียน : ศน. และครูบรรณารักษ์ ครูศิลป์
เนื้อหา : สพฐ. โดย สวก. เปิดรับสมัคร ศน.ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน /ครูบรรณารักษ์/ครูศิลป์ เข้าร่วมอบรมฟรี ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ รร.เอเซียแอร์พอร์ต (ใกล้กับสนามบินดอนเมือง) โดยผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัด รับสมัครจำนวนจำกัด ประกาศผล ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
แนบไฟล์ :
[]201099125640.doc]
[201099125656.doc]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งความรู้ ครูบันเทิงความเห็น (0)