วันนี้ได้รับเกียรติจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เข้าร่วมฟัง "สรุปรายงานการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 16 " ขอสรุปบรรยากาศในการฟังมาให้อ่านกันนะคะ เมื่อเปิดงานเสร็จ เริ่มจากอาจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ มาเล่าถึงบรรยากาศ และเหตุการณ์ สำคัญในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีสำนวนหรือคำคมหลัก(Theme)ว่า " Time to Deliver " ซึ่งอาจารย์บอกความหมายว่า "ถึงเวลาที่ต้องลงมือกันแล้วนะ หรือ ได้เวลาแล้วทำเสียเถอะ" ซึ่งหมายถึงการหยุดเอดส์นั้นเอง และมีการเชิญคนมีชื่อเสียงมาพูดในที่นี้ที่พวกเรารู้จักก็คือ บิลล์ คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ กับ บิลล์  เกตต์ เจ้าของไมโครซอฟท์ ที่มีการจัดตั้งมูลนิธิเกี่ยวกับเอดส์เป็นการคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งการประชุมครั้งนี้แบ่งเป็นTrack ทั้งหมด 5 Track

และที่ขาดไม่ได้ในการประชุมเอดส์ทุกครั้งคือการประท้วงหรือการชุมนุม แต่ด้วยความที่มีการตรวจตราอย่างเข้มงวดทำให้สีสันในเรื่องนี้ลดลงไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการตั้งประเด็นท้าทายหลักดังนี้1.การเร่งรัดการวิจัยเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด 2.เพิ่มและทำให้เกิดความยั่งยืนแก่ทรัพยากรมนุษย์เพื่อขยายโครงการป้องกันและการดูแลรักษา3.เพิ่มและขยายความร่วมมือของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ4.สร้างภาวะผู้นำใหม่เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหา 5. การเพิ่มและขยายโครงการ: บทเรียนจากการทำงานในพื้นที่

หลังจากนั้นก็มีตัวแทนแต่ละTrackมาสรุปให้ฟังซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะ และครั้งนี้มีตัวแทนจากมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มาจัดบู๊ธด้วย และมีกิจกรรมจากมูลนิธิเด็ก และมีการนำโปสเตอร์ที่ได้แสดงในงานมาตั้งแสดงด้วย ตามรูปที่นำมาให้ชมนี้นะคะ

การวาดภาพเหมือนPic_011

บู๊ธของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยPic_05

โปสเตอร์ที่มาจัดแสดงPic_01

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง