ทำความรู้จัก Open source กับ CMS กันมาพอสมควรแล้ว วันนี้มาทักทายกับเจ้า LMS และ LCMS กันอีกนิดก็แล้วกันนะคะ  (โอย...อะไรมันจะมากมายขนาดนี้)   อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะ  เพราะเจ้าพวกนี้นี่แหละ ที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น

LMS ย่อมาจาก L earning Management System เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอน (Instructor/Teacher) กับผู้เรียน(Student) รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเมินผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมที่ใช้สร้างระบบ LMS ในปัจจุบันมีให้เลือกอยู่ 2 ลักษณะคือ  

1.ซอฟต์แวร์ฟรี (Open Source LMS) ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL เช่น Claroline ( www.claroline.net ), LearnSquare ( www.learnsquare.com ), VClass ( www.vclass.net ), Sakai ( www.sakaiproject.org ), ILIAS ( http://www.ilias.de )

 

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทเอกชนพัฒนาเพื่อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) เช่น Blackboard Learning System , WebCT,  Lotus Learning Management System, Education Sphere ( www.educationsphere.com ), Dell Learning System (DLS) ( www.dell.com ), De-Learn ( www.de-learn.com ), i2 LMS ( www.progress-info.co.th

  

ส่วนเจ้า Learning Content Management System หรือ LCMS นั้น ใช้ในการสร้างระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) สามารถแยกผู้ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) ส่วนอาจารย์ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Content Developer) และส่วนผู้เรียน (Student) Tools ที่เป็น Open source หรือ Freeware และได้รับความนิยมในแวดวงการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ Moodle (www.moodle.org), ATutor (www.atutor.ca) เป็นต้น

*LCMS = LMS+CMS

LMS (Learning Management System) คือ ระบบติดตาม/บริหารจัดการเรียนรู้ 

CMS (Content Management System) คือ ระบบบริหารจัดการหลักสูตร/เนื้อหา