เครื่องใช้ประเภทสแตนเลส จะมันวาวอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ถ้าถูด้วยผ้าชุบน้ำโซดา