คนนับเป็นทรัพยากรของโลกที่ยอมรับว่ามีสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้า นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาถึงความเป็นมา เป็นไปของมนุษย์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ (หรืออะไรเนี่ย) ท่านทั้งหลาย คงพยายามเก็บรักษาไว้ หรือทำให้มีต่อในโลกอนาคต  แต่มันคงไกลตัวเราเกินไป คุยเรื่องใกล้ ๆ ดีกว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ คนที่รับความรู้รอบๆ ตัวเราอยู่ตลอดเวลา ทั้งน่ารู้ตัวและไม่รู้ตัว  ที่สำคัญยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากตัวคน เพื่อส่งถ่ายความรู้ในคนอื่น ๆ เราจะใช้เครื่องมืออะไรนำความรู้จากคนมาใช้ดีน่ะ