สื่อ online กับการเรียนรู้การทำงานชุมชนความเข้มแข็งภาคประชาชนมีให้เห็นมากขึ้นๆ ในบริบทการทำงาน การทำกิจกรรมร่วมกัน ในที่นี้ คือ บริบทของผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และระดับนโยบาย

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยมุ่งให้ผู้สูงอายุเป็นเจ้าของสุขภาพ ตระหนักใน หน้าที่ของตนเองที่จะสามารถดูแลสุขภาพ สุขภาพช่องปากได้ด้วยตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผ่านการ ให้ความรู้ การเป็นต้นแบบสุขภาพ การช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดการปฏิบัติได้จริง การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการปฏิบัติ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพต่อยอดกันต่อๆ ไป รุ่นต่อ รุ่น

สื่อ online เป็นช่องทางหนึ่ง ที่เอื้อประโยชน์กับการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ผ่านการ ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต้นแบบที่ปฏิบัติจริง ได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ภายใต้สภาพ แวดล้อมของการทำงานในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป การใช้สื่อ online เพื่อการเผยแพร่รูปธรรมการ ทำงานตามบริบทของพื้นที่ จึงเอื้อประโยชน์ให้กับคนทำงาน ทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานที่หลาก หลาย จากหลายๆ ที่ หลายๆ แห่ง การแสวงหาภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน การ ปรับประเด็นการทำงานตามบริบทของพื้นที่ ความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็งของบุคคลกลุ่ม ต่างๆ รวมทั้งผู้สูงอายุ มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ สร้างเสริม สุขภาพตนเองได้ รวมทั้ง เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนทำงาน การนัด หมายพบปะ ด้วยกระบวนการศึกษาดูงาน ในพื้นที่ที่สนใจ ผ่านทาง weblog ได้ด้วย

weblog ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ก็เป็นพื้นที่เสมือน สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่หนึ่ง บน GotoKnow ที่มีการสื่อสารเรื่องราว เรื่องเล่า การทำกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากให้กับผู้สูงอายุของพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ของ พื้นที่ การมีส่วนร่วมการทำงานของชุมชน และภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่

  1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในชุมชน
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กร
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กร
  4. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ปรากฎการณ์ความร่วมมือการทำงานของชุมชน ใน บริบทที่หลากหลาย ต่างๆ กันไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อ online ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั้น ก็คือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารจากบริบทการทำงานที่แท้จริง จากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงของพื้นที่ ภายใต้ การมีส่วนร่วมการทำงานของภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสืบสาน ต่อยอดความรู้ ใน บริบทการส่งเสริมสุขภาพต่อยอดการเรียนรู้ รุ่นต่อรุ่น ทำให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว สามารถสร้างข้อมูลได้ง่าย และควบคุมได้ ทั้งด้านคุณภาพของเนื้อหา มีการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้ง สามารถทำให้เเกิดการติดต่อสื่อสารพูดคุย ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ตลอดจนสร้างมิตรภาพให้กับ ผู้เรียนรู้ได้


หมายเลขบันทึก: 522144เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2013 09:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2013 09:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (7)

  • อิอิ เกิดกำหนดไปแล้ว คงไม่เป็นไรนะคะ ขอแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยละกัน

ว้าว ๆ ๆ ๆ สุดยอดค่ะพี่นน

  • กองเชียร์มาละ ...
  • Ico48 ... ภาคปฏิบัติ ต้ิองยกให้น้องอ้อ และหน่วยรุกในพื้นที่เลยเน๊อะ

สื่อ online

ช่วย ให้การทำงานคล่องตัวขึ้น

ช่วย ให้รู้จักกันมากขึ้น

ช่วย ให้ได้เข้าไปเรียนรู้งานของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

แต่ก็ทำให้สุขภาพแย่ได้ ถ้าใช้จนเพลิดเพลินเกินไป 555

แม่หมอมา อ้าวเลยกำหนดแล้วหรือ 555

แม่หมอใช้ประโยชน์ของบล็อกกับการทำงานชุมชนคุ้มค่ามากๆ

เมื่อไรจะมาให้เลี้ยงสเต็กครับ 555

  • น้องกบ ไม่เจอกันเลยน้าจ๊า คิดถึง
  • กบ เราไปกินสเต๊ก กะลูกชายพี่กันมั๊ย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี