คณะเกษตรฯ มข.เปิดหมวดงานไร่ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ทัศนศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ บุคลากรจากสโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ดูงานการเรียนการสอน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 09.30- 11.30 นาฬิกา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายให้นายสมโชค เพ็งลี นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี เป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับ บุคลากรจากสโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวนกว่า 70 คน ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีการทัศนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ หมวดงานไร่ฝ่ายพืช และหมวดงานไร่ฝ่ายสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        การศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในส่วนรับผิดชอบของ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และ ภาควิชาสัตวศาสตร์โดยส่วนของภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ให้ศึกษาดูงานที่หมวดพืชผัก มีนายเชาวลิต สีลาดเลา พนักงานการเกษตร เป็นผู้ประสานงานและวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับ ข้าวโพดสายพันธุ์ต่างๆที่ได้เกิดจากการวิจัยในหลายปีที่ผ่านมา มะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆ และการเลี้ยงปลาผสมผสานกับการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า ในส่วนการศึกษาดูงานหมวดพืชไร่ มีนายธนพงศ์ ตุลา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานและวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับแก่นตะวันและข้าวพื้นเมือง ในขณะที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้ศึกษาดูงานที่หมวดกระต่าย หมวดสุกร และหมวดสัตว์ปีก ซึ่งมีนางสาวนริศรา สวยรูป และนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร เป็นผู้ประสานงานและวิทยากรบรรยาย
        ศาสตราจารย์ ดร.สมสี ยอพันชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวว่า “สังเกตได้ว่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาดีทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นตัวอย่างและบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ศึกษาดูงานที่มาเยี่ยมเยือนอย่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งคงจะได้นำนักศึกษามาศึกษาดูงานเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กันไว้แล้วในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และการเรียนการสอน ซึ่งมีประโยชน์มากและขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่”

         กิตติศักดิ์ สิงหา :ภาพ/ข่าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)