7 มีนาคม 56  เป็นการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ

 " บัณฑิตตัวน้อย ๆ "   คือ นักเรียนชั้น อนุบาล 2 ที่กำลังจะ

ผ่านชีวิตปฐมวัย ก้าวสู่ ประถมศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
กิจกรรมบัณฑิตน้อย เป็นเสมือนกิจกรรมหลักในระดับ

ปฐมวัย ที่โรงเรียนของคุณมะเดื่อจัดต่อเนื่องมานับเป็นปีที่ 

10 ในปีนี้  เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง


การจัดเตรียมสถานที่ นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกิจกรรม

บัณฑิตน้อย  โดยเฉพาะ " ซุ้ม " สวย ๆ สำหรับการถ่ายภาพ 

ดังนั้น  วันที่ 6 มี.ค. 56 ทั้งวัน ต่อเนื่องถึงวันที่ 7 มี.ค. ในช่วง

เช้า ทั้งครูปฐมวัย  ผู้ปกครองและ เด็ก ๆ สมาชิกชมรม 2 ภาษา ศิลป์ จึงช่วยกันตกแต่งซุ้มอย่างเต็มฝีมือ


....จึงได้ซุ้มสวย ๆ อย่างนี้......
จัดซุ้มสวย ๆ อย่างนี้  อดใจไม่ไหว ก็ขอแอ็คชั่นถ่ายรูปกันไว้ก่อนละกัน....


คุณครูอนุบาล ขอประเดิมก่อนละกัน

                     ตามด้วยเด็ก ๆ                  และผู้ปกครอง


นอกจากซุ้มสวย ๆ แล้ว  ยังมีส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานของหนู ๆ อนุบาล 1 และอนุบาล 2  รวมทั้งโต๊ะกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำร่วมกันไว้ด้วย

......บ่าย 4 โมง เป็นเวลานัดหมายเด็ก ๆ และผู้ปกครองมาแต่งตัวชุดบัณฑิตน้อย เพื่อขึ้นเวทีรับประกาศนียบัตรแสดงความยินดี........... ใครมาก่อน  ก็ชมนิทรรศการ และทำกิจกรรมที่จัดไว้ก่อน เพื่อรอเวลา และรอเพื่อน ๆ 
เมื่อเด็ก ๆ ทยอยมากันมากแล้ว ก็เข้าห้องแต่งตัว เสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายภาพกับซุ้มต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อรอเวลาขึ้นเวทีในเวลา 17.00 น.
เมื่อได้เวลา 17.00 น. ก็เตรียมตัวเข้าแถว เพื่อขึ้นสู่เวที
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ... เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมาก  ...  ครั้งหนึ่ง โรงเรียนของคุณมะเดื่อ มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน  กิจกรรมบัณฑิตน้อยนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้ช่วยเพิ่มจำนวนนักเรียนในระดับอนุบาลให้เพิ่มขึ้นจ้ะ


..................................................................