เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 49    ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน ศจย.   มีการอภิปรายกันถึงพฤติกรรมของอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.มหิดล ท่านหนึ่ง   ที่ทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย   และไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า "การโฆษณาไม่มีผลต่อการดื่มหรือเลิกดื่ม"   โดยมีผู้พบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำหน่ายสุรายักษ์ใหญ่ คือริชมอนเด้ อยู่ด้วย

               ทำให้ล่อแหลมต่อการถูกสงสัยว่า
                    1. รับเงินจากบริษัทจำหน่ายสุรา
                    2. ผลการวิจัยแม่นยำเพียงใด

               เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยทั้งหลาย  ควรออก guideline  เรื่องการรับเงินอุดหนุนใดๆ จากบริษัทสุรา-ยาสูบ  ควรทำ-ไม่ทำ  เพียงใด    ควรระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง

 

วิจารณ์   พานิช
26  ก.ย.  49