(ร่าง ) เครือข่ายพลเมืองสื่อร่วมปฏิบัติการ “ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนทางอากาศ “


ในเวที สภากาแฟ, สมัชชาสุขภาพ,สภาพัฒนาการเมืองโดยการเชื่อมโยงสื่อสารของ นายชัยพร จันทร์หอม ทีมงาน สื่อชุมชน-ประชาสังคมตรังค์ จนเห็นพ้องที่ร่วมปฏิบัติ การสานพลังสื่อ รายการวิทยุจากพื้นที่ คลื่นเอฟ เอม

ความเป็นมาและความเป็นไป 

จากการพบปะพูดคุยกันของของพลเมืองจิตอาสา 

ในเวที สภากาแฟ, สมัชชาสุขภาพ,สภาพัฒนาการเมืองโดยการเชื่อมโยงสื่อสารของ 

นายชัยพร  จันทร์หอม ทีมงาน  สื่อชุมชน-ประชาสังคมตรังค์ จนเห็นพ้องที่ร่วมปฏิบัติ

การสานพลังสื่อ  รายการวิทยุจากพื้นที่ คลื่นเอฟ เอม (fm )ต่างๆสู่ 

“ผังรายการร่วม

และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนต “ ทาง เวปไซท์ 

www.suephaktai.net,www.suephaktai.blogspot.com  โดยได้เริ่มทดลองเชื่อม

สัญญาณรายการต่างๆร่วมกัน มาตั้งแต่  วันเสาร์-อาทิตย์แรก 23 -24 กุมภาพันธ์ 

2556  เป็นต้นไป ตามรายละเอียด  ดังผังรายการด้านล่างนี้  แล้วนั้น  ( พบว่า มีความ

เป็นน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ได้รับแรงใจแรงเชียร์ ให้พยายามปั้นแต่งความคิดเห็น

และจินตนาการนี้ ให้เป็นจริงอย่างมีพลังยิ่งๆขึ้นไป


ผังรายการร่วม สมัชชาประชาประชาธิปไตยชุมชน


9.00  - 10.00 น. รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ,วันเสาร์ -อาทิตย์ (fm 95.0 mhz 

ค.สอช.ต.นครศรีธรรมราช)


  ( นายอานนท์  มีศรีและทีมงาน :[email protected] )


10.00 -11.00 น. รายการสวัสดีเมืองชล,วันเสาร์-อาทิตย์( fm99.75 mhz สวท.ชลบุรี )

  ( น.ส.สุกุลภัทร ใจจรูญ และทีมงาน : [email protected] )


11.00 -12.00 น  รายการสื่อรวมใจไทร้อยเอ็ด ,วันเสาร์,อาทิตย์ (fm92.50 mhz  

เมืองร้อยเอ็ด  )

   (น.ส.อภิวัน  รัชนีกรกานต์ และทีมงาน 


: [email protected],www.topline.com  )


12.00- 13.00 น. รายงานข่าวพลเมือง,วันเสาร์ –อาทิตย์ (fm95.0 mhz ค.สื่อชุมชนภาคใต้ )

  (นาย อานนท์  มีศรี และทีมงาน :www.suephaktai.blogspot.com)


13.00- 14.00 น.รายการน่านสู่อาเซียน,วันเสาร์-อาทิตย์ (fm88.75 mhz เมืองน่าน)

 

( น.ส.เตชินี ปาวะรีย์ และทีมงาน :[email protected]


14.00- 15.00 น.รายการเสียงลุ่มเลสาปสงขลา,วันเสาร์-อาทิตย์(fm105.25 mhz– 

เทศบาลบ่อตรุ สงขลา )

  ( อ.ปาฏิหาริย์  บุญรัตน์ และทีมงาน  )


ณรงค์ มะเซ็ง FM 107.25 MH 089 6586285 


 ตรัง ซิตี้ FM 107 . 35 Mhz 15.00- 16.00 น.รายการเพื่อนการเมืองพลเมือง,วันเสาร์-อาทิตย์(fm105.75 mhz- 

บางแก้ว พัทลุง )


  www.tnewsnetwork.com/patalung/9150  ( ออนไลน์  )


   ( ส.อ. ประดิษฐ์ มุสิกสงค์ และทีมงาน 


:[email protected],[email protected] )


16.00- 17.00 น.รายการสลาตันบาฮาเกีย,วันอาทิตย์ (fm103.75 mhz-ศอบ.ต. ยะลา )

  ( นายกอเซง ดอรอแมง และทีมงาน : [email protected] )


17.00- 19.00 น.รายการครูมุกดาพบปะพี่น้อง,วันอาทิตย์ (fm103.75mhz- ดอกคำใต้


พะเยา )


19.00 -21.00 น. รายการเสียงเพลงเสียงวัฒนธรรม จากสถานีเครือข่าย


   ( ครูมุกดา อินต๊ะสาร และทีมงาน : [email protected] )


  ( นายอานนท์ มีศรี และ ทีมงาน : www.suephaktai.blogspot.com )


ผู้ประสานงาน :  นายชัยพร  จันทร์หอม ( facebook ), 


[email protected],[email protected]


   โทร 086 -686 -6517 และทีมงาน สภากาแฟ-สภาพลเมือง 2555


ทีมกลางประสานงาน : น.ส.สุภิญญา  น้อยนาถ/กลางตะวันตก,น.ส.พิมมาดา แอศิสิ/

อีสานใต้,


แนวทางการจัดทีมปฏิบัติการประจำสถานีเรียนรู้


1.ทีมดำเนินรายการ 2-3 คน


  หนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก และจัดข้อมูลรายการตามผังรายการ


  หนึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเรื่องราวที่พื้นที่ต้องการนำเสนอต่อสังคม


   หรือต้องการผลักดันสู่สาธารณะ(มีเอกสารประกอบ )


  หนึ่งเป็นผู้สื่อสารทางระบบออนไลน์, อีเมล,เฟสบุค เชื่อมพลเมืองและตัวแทนกลุ่ม


เครือข่ายฯและผู้ฟัง


  จัดทำทะเบียนข้อมูลกลุ่มเครือข่าย,และทะเบียนสมาชิกสมัชชาฯทางอากาศ(-รวมถึง

ผู้ฟัง )


2. ทีมจัดกำลังพลเมืองเวทีเสียงพลเมือง 1-2 คน


  หนึ่งสถานีหนึ่งประชาคมเสียงประชาธิปไตยชุมชนสู่การกำหนดตนเอง


  กำหนดแผนงาน,จัดเวทีสภากาแฟ 5-15 คน ร่วมส่งเสียงสู่รายการฯ


  รวบรวมข้อมูล โดยสรุปแต่ละครั้งของการจัดเวที-รายการวิทยุ  ส่งทีมวิชาการกลาง


สมัชชาทางอากาศ


3.ทีมสถานี 1-2 คน อำนวยการระดับนโยบาย ผังรายการและด้านเทคโนโลยีวิทยุ,ทีวี


ออนไลน์ (ถ้ามี )


4.จินตนาการและความคาดหวังพลังพลเมือง


  4.1  หนึ่งทีมงานสื่ออาสาหัวใจพลเมือง  สถานีละ  5-7  คน


  4.2 หนึ่งสภากาแฟแลบ้านแลเมือง  วงละ  5 – 15  คน


  4.3 หนึ่งประชาคมเสียงพลเมืองประชาธิปไตยชุมชนพื้นที่ 50 – 100 คน


  4.4 หนึ่งสมัชชาฯทางอากาศจังหวัดสมาชิกกลุ่มเครือข่ายประเด็นร่วมและผู้ฟังฯ 


500 -1,000  คน


  4.5 หนึ่งสมัชชาฯพลเมืองแฟนพันธุ์แท้เครือข่ายระดับชาติ  1,000 คน


  4.5 หนึ่งสมัชชาฯทางอากาศระดับชาติฯกลุ่มเกาะติดความเคลื่อนไหว 20,000 

-30,000 คน


(ขอบคุณอาจารย์ ชัยพร  จันทร์หอม คนต้นคิดต่อต่อเชื่อมร้อยเครือข่ายสื่อทุกประเภท

เข้ามาทำงานด้วยกัน)

 

 

 

 

                     


หมายเลขบันทึก: 521583เขียนเมื่อ 6 มีนาคม 2013 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2013 11:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ 

แวะมาอ่านกิจกรรมดีๆค่ะ

เยี่ยมเลยค่ะ

.... สถานีเรียนรู้ ..... เป็นประโยคที่ "Ok" ใช่เลย .... สื่อถึงการเรียนรู้นะคะ .... ท่าน วอญ่า สบายดีนะคะ ฝากความคิดถึงมา นะคะ

สวัสดีครับครูบอนนี่ นานแล้วไม่ได้ทักทายกัน  งานมากนี้เอง

สมัชชาทางอากาศมีสื่ออาสามาช่วยงาน

ลูกหมูเต้นระบำ
สมัชชาภาคใต้ สไตส์อันดามัน มีระเบียบวาระพิจารณา 5 วาระ ติดตามอ่านผ่านบันทึกน่ะครับ

มาให้กำลังใจในการทำงานสาธารณะประโยชน์ ครับ

ขอบคุณอาจารย์คุณหมอเปิ้น ในการคิด ที่ทำเรื่องสุขภาพ สื่อไปให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

สมัชชาทางอากาศ วิทยุท้องถิ่นน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง

สวัสดี คุณหมอเปิ้น วันนี้มาทำงานแทนลูกจ้างทั่วประเทศ 

ประชุมสามัญปรจำปี 2555 ที่กทม. 

ติดตามการเอาเงินไปลงทุน เราต้องติดความเคลื่อนไหว ของการลงทุน

สวัสดีครับคุณหมอเปิ้น

วันนี้มาทำงานแทนลูกจ้าง

ประชุมสามัญประจำปี กสจ.(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง)

ขอบคุณท่านพี่ คำถามเดี่ยว ที่มาให้กำลังใจตลอดมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท