อบรมจริยธรรม

จริยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่  ทีเค พาเลช กทม.ได้รู้อะไรเพิ่มเติมสำหรับนักวิจัยที่ต้องการให้วิจัยดูมีคุณค่าและสามารถนำเผยแพร่วารสารต่างประเทศอย่าละเลยการขอจริยธรรมในมนุษย์สำหรับนักวิจัยเพราะการวิจัยโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขต้องเกี่ยวข้องกับคน เราจะต้องให้ความคุ้มครอง โดยมีกลุ่มที่ต้องให้ความใส่ใจ เช่น สตรีมีครรภ์ เด็ก นักโทษ ทหารเกณฑ์ ผู้ติดยาเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากเล่าความเห็น (0)