ติตามอาจารย์สุพรรณ เกษมสวัสดิ์นิเทศงานประกันคุณภาพที่ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีโอกาสติตามอาจารย์สุพรรณ เกษมสวัสดิ์นิเทศงานประกันคุณภาพที่ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เป็นวันที่ 3 แล้วได้เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของคณาจารย์ที่ กศน.อำเภอบ้านแพ้วทุกท่านที่ทุ่มเทกับการทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพจาก สมศ.โดยจะเริ่มการประเมินคุณภาพวันแรกจาก สมศ.ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)