ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐาน

          เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง รำโทนหรือรำวง”  นั้นแต่เดิม มีเครื่องดนตรีประกอบการรำ คือ โทน  ฉิ่ง  กรับ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา รำโทนขึ้นจนเป็น รำวงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน  จึงได้เพิ่มเครื่องดนตรีประกอบเป็น วงดนตรีปี่พาทย์ไม้นวม หรือ วงดนตรีสากลบรรเลง 

เครื่องประกอบจังหวะในการแสดงรำโทน


             โทน                                                      ฉิ่ง   

กรับ