ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐาน

          เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง รำโทนหรือรำวง”  นั้นแต่เดิม มีเครื่องดนตรีประกอบการรำ คือ โทน  ฉิ่ง  กรับ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา รำโทนขึ้นจนเป็น รำวงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน  จึงได้เพิ่มเครื่องดนตรีประกอบเป็น วงดนตรีปี่พาทย์ไม้นวม หรือ วงดนตรีสากลบรรเลง  

เครื่องประกอบจังหวะในการแสดงรำโทน


              โทน                                                       ฉิ่ง   

กรับ