สอนเสริมวิชา "คณิตศาสตร์" ที่ ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทราย

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น.โดยอาจารย์จากโรงเรียนวัดป้อมฯ 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)