โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต

เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์  2556  กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ ได้นำนักศึกษาไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 98  ของเป้าหมาย มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้และกิจกรรมที่ท่านพระอาจารย์มอบให้ ทั้งครูและ นักศึกษาซึ้งในพระธรรมมากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลิศประสิทธิคุณความเห็น (0)