รักแท้หรือว่าแค่เห่อไป (กิจกรรมหน้าเสาธงครั้งที่ ๘)

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      วันนี้ครูใช้เวลาในการเตรียมการพูดหน้าเสาธงสั้นที่สุดคือ ช่วงระยะเวลาขับรถจากบ้านมาโรงเรียน  ตั้งใจจะเน้นให้เด็กๆ รับมือกับวันวาเลนไทน์อย่างพอเพียงและเหมาะสม
       เริ่มต้นครูนกได้กล่าวถึงประเด็นว่าวันนี้เป็นวันกลางสัปดาห์ครูจะพูดถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต   โดยอดีตเริ่มกิจกรรมเมื่อวานคือ "กิจกรรมงานแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ๖๒ ชุมนุม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐ ชุมนุม และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ๓๖ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๑ โครงงาน ซึ่งนักเรียนได้แสดงและเตรียมการอย่างเต็มที่มีพัฒนาการในทิศทางก้าวหน้า
        ปัจจุบัน ครูนกได้เน้นย้ำเวลาที่ใกล้จะสอบปลายภาค ดังนั้นการใช้เวลาว่างต้องเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน แล้วได้เชื่อมโยงถึงนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ที่ต้องติดต่อกับงานวัดผลในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้เพื่อยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
       อนาคต ๑๔ กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์อยากจะเน้นรักแท้มากกว่าแค่เห่อไปตามกระแส อยากให้นักเรียนคิดในแง่ของการรักพ่อแม่ รักโรงเรียน รักชุมชน รักประเทศชาติ และรักสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการประพฤติตนให้มีระเบียบวินัย และเน้นทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม  การซื้อดอกไม้ สติกเกอร์ หรือใดๆ ควรยึดหลักเศรษฐกิจกพอเพียง
      ผลจากการพูดพบว่า วันนี้เด็กหอบดอกไม้เป็นช่อๆ กุหลาบเต็มโรงเรียน  สติกเกอร์  เพื่อนครูหลายคนเจอหน้าครูนก บอกว่า ครูนกพูดให้ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลแต่ไม่ได้ผล  สำหรับครูนกเองผิดหวังเล็กน้อยกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่พูดไม่มีเสียงตามสาย ไม่ชี้ถูกชี้ผิดหรือแนะแนวทางที่เหมาะสมที่จะทำให้นักเรียนมีเหตุมีผล  ถ้าพูดหรือมีนโยบายไม่ใช่ห้ามแต่ให้เหตุผลและแนวทางที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ปีที่ผ่านมามีครูผู้ใหญ่ท่านหนึ่งดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกาศชัดเจนและทำจริง  ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อเด็กๆ จะได้มีหลักคิดที่ถูกที่ควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำบอกเล่าหน้าเสาธงความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เป็นกลวิธีหรือกุศโลบาย ..การตบ(ตก)..การแต่ง ขึ้นรูป...ให้เกิด ให้เข้าสู่รูปทรง รูปลักษณ์ที่ดี..มีคุณค่าสวยงามมากกว่าครับ

เขียนเมื่อ 

 ขอให้กำลังใจคุณครูนะครับ

เด็กๆยังคงต้องมีครูดีสั่งสอนให้เข้าใจและเรียนรู้อีกต่อไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณสามสัก(samsuk) การตบแต่งขึ้นรูปให้ดีเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราเพื่อสู่รูปทรงที่ดีในวันหน้เาค่ะ  ครูนกเห็นด้วยเขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ คุณลุงชาติ


เขียนเมื่อ 

พี่ครูนกครับ เด็กๆๆสมัยนี้เปลี่ยนไป คงต้องช่วยกันปลูกฝังแต่เรื่องดีๆครับ

เขียนเมื่อ 

พี่นกครับ ตามเชียร์การทำงาน  คงต้องช่วยกันหลายๆๆฝ่ายครับ