ความเห็น 2776467

รักแท้หรือว่าแค่เห่อไป (กิจกรรมหน้าเสาธงครั้งที่ ๘)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณสามสัก(samsuk) การตบแต่งขึ้นรูปให้ดีเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราเพื่อสู่รูปทรงที่ดีในวันหน้เาค่ะ  ครูนกเห็นด้วย