ความเห็น 2775873

รักแท้หรือว่าแค่เห่อไป (กิจกรรมหน้าเสาธงครั้งที่ ๘)

เขียนเมื่อ 

เป็นกลวิธีหรือกุศโลบาย ..การตบ(ตก)..การแต่ง ขึ้นรูป...ให้เกิด ให้เข้าสู่รูปทรง รูปลักษณ์ที่ดี..มีคุณค่าสวยงามมากกว่าครับ