สองเรา...หัวใจเดียวกัน (KM)

มินิสภากาแฟ...งานธุรการ+งานจุลชีววิทยา ... 8 ก.พ.56

             ก้าวที่ 5+ 6 ของมินิสภากาแฟ กลุ่มงานพยาธิวิทยาโดยเป็นการรวมกันสองงานคืองานธุรการ+งานจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ 10 ห้องปฏิบัติการ VS 10 ประสบการณ์ KM ”


                     


                    พื้นฐานการจัดการความรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันให้เกิดคุณภาพ ดังคำนิยามของนพ.วิจารณ์ พานิชที่ว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกันคือการบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายของของการพัฒนาคน การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในการทำงาน


                    


                 การทำงานในกลุ่มงานนั้นมีลักษณะหลากหลายร่วมกัน ซึ่งงานธุรการนั้นก็เกี่ยวกับการจัดการเอกสารรวมถึงการสื่อสารระหว่างกันทั่วทั้งกลุ่มงาน ส่วนงานจุลชีววิทยาเป็นงานที่เกี่ยวกับการเพาะเชื้อจุลชีพ เพื่อหาสมมุตติฐานของโรค (สองงานนี้มีคนน้อยเลยจัดทำกิจกรรมร่วมกัน) ถึงแม้จะเป็นคนละลักษณะแต่การบริหารจัดการที่มีหลักการทำงานที่ดี ก็ช่วยทำให้งานนั้นลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ


                  


                บรรยากาศของกิจกรรมนั้นก็สบายๆเป็นกันเอง เพื่อนๆได้ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมอย่างตั้งใจและให้ความสนใจในการเผยแพร่ใน G2K ในบล็อก”รวมพลพยาธิNCI” ซึ่งเป็นบล็อกรวมของกลุ่มงาน ซึ่งในอนาคตทุกงานก็จะหมุนเวียนกันเขียนเรื่องราวมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งวันนี้ก็ได้แนะนำและสาธิตการเข้าไปร่วมเขียนบทความให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ ซึ่งอนาคตคงมีเรื่องราวมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


                  


               ถึงแม้เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมจะมีจำกัด แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันไปก่อน ถ้ามีโอกาสคงจะได้ทำกิจกรรมที่สนใจอื่นๆร่วมกันต่อไป ขอขอบคุณทั้งสองงานที่มีหัวใจเดียวกัน (รัก... KM)


                  


                    .......................ยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ.......................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมพลคนพยาธิ NCIความเห็น (0)