ການສອນ

ໃນພາກຮຽນທີ 2 ອາຈານຈັນທະວີໄຊ ແຫວນພະຈັນໄດ້ສອນ 2 ວິຊາຄື: ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ 2 ລະບົບ 12+4 ສາຍທຳມະຊາດ ທິດໜຶ່ງ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ວິທິສອນຄະນິດສາດ 2 ລະບົບ 12+2 ສາຍຄະນິດສາດ ທິດໜຶ່ງສອນ

4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ລວມທັງໝມົດ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ໄດ້ຮັບເງິນສະໂມງລະ 6000 ກີບ 

ເລີ່ມສອນປົກະຕິວັນທີ 11 / 2 / 2013

ວັນຈັນ, ພຸດ ສອນ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ 2 

ວັນ ຄານ , ສຸກ ວິທີສອນຄະນິດສາດ

ຂອບໃຈ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງເດີ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນความเห็น (0)