<เล่าสู่กันฟัง> กศน.ตำบลสัญจร ร่วมอำเภอยิ้มตำบลหนองมะเขือ

        กศน.อำเภอพล ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มตำบลหนองมะเขือ โดยมอบหมายให้นางสาวสุวิรัตน์ ปากดี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชรอำเภอพล   นางแก้ว จันทาศรี ครู กศน.ตำบลหนองมะเขือ และครูประจำกลุ่ม จัดกิจกรรม กศน.สัญจร ให้บริการมุมส่งเสริมการอ่าน มุมศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน(การทำดอกไม้ประดิษฐ์) มุมวิชาการ(สายสามัญ)  ฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองมะเขือได้รับข่าวสารด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล และอำเภอ 2. การเปิดรับสมัครนักศึกษา 3. การสอบ N-Net  4.การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555 5.การขอจบหลักสูตร และ 6.การเทียบระดับเรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน  
                                       
                                                     หม่อมหลวงเดชชัย สุประดิษฐ์ นายก อบต.หนองมะเขือ

                                        

                                        

                                        

                                                           นางแก้ว จันทาศรี ครู กศน.ตำบลหนองมะเขือ
                                                                   พบปะประชาชนตำบลหนองมะเขือ
                                         
                                                                               สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์

                                          
                                                                                มุมส่งเสริมการอ่าน
                                                            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)