คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมประชุมและร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าสวรรค์และ”บ้านหลังเรียน”(๐๔/๐๒/๒๕๕๖)

       เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้ร่วมประชุมกันที่ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าสวรรค์(ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น) และได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนฯแห่งนี้เพื่อเตรียมการจัดพิธีเปิดให้ชุมชนได้รู้จักและเข้าใจในโอกาสต่อไป

       ความจริงแล้ว ในวันที่ ๓๐,๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีคณะครู กศน.ส่วนหนึ่งได้ลงมาร่วมพัฒนาก่อนล่วงหน้าแล้วจนกระทั่งมีการจัดประชุมคณะครู กศน.ทั้งหมดขึ้น เพื่อให้ได้มาเห็นสภาพการปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านจริงๆ(ชุมชนหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่แท้จริงของงาน กศน. ซึ่งต้องมีเงื่อนไขการทำงานร่วมกับพลังชุมชนที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด ผู้นำชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯจึงจะพัฒนาอย่างยั่งยืน)

       ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าสวรรค์ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์และ ศูนย์กศน.ตำบลท่าศาลา กศน.อำเภอมัญจาคีรี โดยที่โรงเรียนได้มอบอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่าสวรรค์ และกศน.ติดตั้งอินเตอร์เน็ต จัดห้องสมุดรวมทั้งจัด “บ้านหลังเรียน”โดยเปิดบริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อเนื่องจากวันจันทร์-วันศุกร์ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ

       นับเป็น”บ้านหลังเรียน”แห่งที่สอง ที่โรงเรียนและ กสน.ได้ร่วมมือกัน ต่อจาก ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองไห
ที่โรงเรียนบ้านหนองไห ต.หนองแปนและ กศน.ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยที่
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ กศน.แห่งแรก

             ที่ http://www.gotoknow.org/posts/492566 เรื่อง พิธีเปิด“บ้านหลังเรียน” ศูนย์เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด และศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองไห...ขอขอบคุณ คณะครู กศน.ทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)