ฝน

ฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชำนาญการปฎิบัติการชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Usernamerainnypang
สมาชิกเลขที่99324
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 มาตุภูมิ

เปินคนจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน

ย้าย อยู่กรุงเทพฯ

การศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การทำงาน

2537-2545 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2547-2548 สถาบันสิ่่งแวดล้อมไทย

ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)