Office KM : 10. AAR สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง จากกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6

บอย สหเวช

    สืบเนื่องจากการทำกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 49 ณ ห้องประชุม EN 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์

    สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากกิจกรรม Office KM

 • ได้ระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย การประเมิน SAR Online ในระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย
 • นอกจากจะได้ทราบปัจจัยความสำเร็จในการทำประกันคุณภาพทั้งของสำนักงานและคณะ ยังได้ความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดจากการได้พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับบุคลากรที่ดูแลงานประกันคุณภาพในสำนักงานท่านอื่น ๆ ได้รับทราบแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • ได้ทราบว่าคณะอะไรทำ QA เป็นตัวอย่างที่ดีบ้าง ประสบความสำเร็จและทราบเรื่องเกี่ยวกับ e-sar และการใช้
 • ได้ทราบถึงวิธีการทำประกันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
 • ที่มาประชุมได้ความรู้มากเกินคาดคือได้รับรู้ว่าการทำประกัน มีการทำแบบออนไลน์แล้ว คือเป็นการทำให้ประหยัดเอกสาร
 • ได้รับข้อมูลและประสบการณ์การทำ QA จากหน่วยงานที่ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น
 • ได้ทราบการพัฒนาที่ดีของประกันคุณภาพในคณะต่าง ๆ
 • ได้รู้ระบบการทำงานของแต่ละคณะ
 • ได้รับข่าวดี ในเรื่องของการประเมินออนไลน์ที่จะนำมาใช้ร่วมกัน
 • ได้รับทราบว่าหน่วยประกันจะมีการจัดทำเกี่ยวกับ SAR Online เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคณะ
 • ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ e-sar
 • ทุกคนตั้งใจจะเล่า คนฟังก็มั่นใจในเรื่องที่โดดเด่น ซักถามเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นนั้น ๆ
 • ทุกคนเห็นว่าระบบ Online เป็นสิ่งที่ดี หน่วย QA จะรับไปเป็นหน่วยกลาง
 • SAR Online จากหน่วยประกัน
 • หน่วยประกันคุณภาพจะทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับคณะต่าง ๆ
 • ได้ความคิดในการทำ e-office online จากคณะสหเวชศาสตร์
 • มีแนวโน้มในการจัดทำ SAR ระบบ Online ทุก ๆ คณะโดยมีหน่วยประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำโปรแกรม
 • ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคณะฯ และวิธีแก้ไขของแต่ละคณะว่าทำอย่างไร
 • ได้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละคณะฯ ในการทำ QA
 • ได้ทราบถึงระบบการประเมิน Online ของคณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ดีใจที่หน่วยประกันจะรับข้อเสนอเรื่อง OA online ไปเสนอรองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิบูลย์)
 • ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ QA ของทุกคณะวิชามีความสุข (ทุกข์น้อยลง) จากการทำ QA และมีความต้องการในการพัฒนางาน QA ของคณะของสำนักงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
 • การจัดการเอกสารที่เป็นระบบและอยากจะขอรับคำแนะนำการมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกและจะได้นำความคิดใหม่ ๆ ไปพัฒนางานต่อไป
 • การเอกสาร Online ที่เป็นระบบเดียวกัน

                                                                                   บอย สหเวช
                                                                                   25 ก.ย. 49 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#aar#officekm

หมายเลขบันทึก: 51713, เขียน: 25 Sep 2006 @ 12:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)