ตอนนี้การบ้านเยอะมาก  ต้องแบ่งเวลาเยอะๆๆๆๆทำไงดีจึงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี