(กลอนสามห้า)

    ฟังลูกฟัง         แม่จะสั่งลูกแก้ว

เป็นสาวแล้ว         ต้องรู้จักรักษา

ศักดิ์ศรีหญิง         แม่ท้องติงลูกยา

อย่าให้ท่า             กับผู้ชายพายเรือ

     เจรจา              ให้กิริยาสุภาพ

อย่าพูดหยาบ        นะแม่คุณบุญเหลือ

คนยากไร้              แม่จงได้จุนเจือ

ช่วยเหลือคน         แม่จะได้ผลบุญ

     ชายเกี้ยวพา     แม่จงอย่าหุนหัน

คารมย์นั้น             จะช่วยได้ไม่ศูนย์

คำคมคาย             จงพูดให้เป็นคุณ

ดีใส่ตน                 จะเป็นคนเจริญ

     ชายเกี้ยวบ้าง   ก็ช่างเขาเถิดลูก

แก้ให้ถูก              ลูกจะได้หายเขิน

ลูกอย่าแรง           อย่าพูดแทงใจเกิน

อย่าพูดเพลิน        เหมือนชวนเชิญชายชม

      หากเจอชาย   หวังจะไว้เคียงคู่

ให้แม่หนู             จงดูความเหมาะสม

ฟังพูดจา             เขาสรรหาคำชม

อย่าหลงลม         เชื่อคารมผู้ชาย

      หากชายทัก   ลูกรักจงผูกมิตร

ผูกนํ้าจิตร            ไม่ไช่เรื่องเสียหาย

ดูไปก่อน             อย่าริรักมักง่าย

หากออกลาย       จงค่อยๆถอยหนี

      หญิงสาวๆ      เปรียบเหมือนกับข้าวสาร

ทำหกพ่าน           ข้าวสารจะเสียศรี

ทำตกดิน             จะเน่าสิ้นเสียดี

มีราคี                  หมดราคาค่าคน

      ชายหรือหญิง  หวังแอบอิงครองคู่

ดูแม่ดู                ไม่ดีหนูอย่าสน

พิจารณา             หาคุณค่าของคน

มีหรือจน            ชั่วหรือดีมากหลาย

     หญิงข้าวสาร  คำโบราณเขาว่า

ฟังไว้ต้า            เดี๋ยวพลาดท่าเสียหาย

ชายข้าวเปลือก  ทำตกงอกง่าย

ตกที่ใหน          งอกไวขยายพันธ์

      จำเถิดหนู    ยอดพธูของแม่

เป็นเพชรแท้      มาอยู่แค่สามัญ

เชื้อขัติยะ         ของหงสารามัญ

จงเชื่อมั่น          สายเลือดขัติยา

     จงอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนทั่ว

สงวนตัวถนอมศักดิ์จงรักษา

ซ่อนอาวุธสุดคมยามพกพา

แม้นคับขันจงชักมารักษาตัว

     ไปเถิดไปเที่ยวป่าพนาสันฑ์

กลับให้ทันเคหาก่อนฟ้าสลัว

ให้โชคดีมีชัยภัยไกลตั

แม่ทูนหัวจงแพ้พระชนะมาร