51-วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เตรียมการประเมินภายนอกรอบสาม 26-27-12-2555

เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดประชุมเตรียมการรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยมี บุคลากร สภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการ หน่วยจัด ศิษย์เก่า นักศึกษา

อาจารย์ทิวากร  เหล่าลือชา

บันทึก คลิก http://www.youtube.com/watch?v=TiDrTNPZm40&feature=youtu.be

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)