คนไทยคงไม่ประหลาดใจที่มีข่าวว่า  นักประสาทชีววิทยาเพิ่งสแกนคลื่นสมองพบว่าพระลามะธิเบตชาวฝรั่งเศสรูปหนึ่งมีความสุขที่สุดในโลก

จากการวิเคราะห์คลื่นสมองขณะแผ่เมตตา โดยนักวิจัยประสาทชีววิทยา พบว่า ตั้งแต่เขาวิจัยมา ท่าน Matthieu Ricard ภิกษุ หรือ ลามะธิเบต ชาวฝรั่งเศษ ผู้จบ Ph.D. สาขา Molecular Genetics จาก Pasteur Institute ผู้เป็นศิษย์ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล Monod และเป็นบุตรชายของนักปรัชญาฝรั่งเศสที่คนรู้จักกันในนามปากกา Jean-Francoist Revel  เป็น "คนที่มีความสุขที่สุดในโลก" นักวิจัยเชื่อว่าเป็นผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐานบนเทือกเขาหิมาลัย เป็นเวลาหลายทศวรรษ 

ผมเข้าใจว่า ท่านคงเข้าสมถภาวนา โดยอาศัยพรหมวิหาร ๔ และผมออกจะเชื่อเอาเองว่าท่าน ริคาร์ด คงไปไกลว่าสามัญชน

คนสามารถฟังการบรรยายของท่านในหลายโอกาสได้จาก youtube หนังสือแปลของท่านเป็นภาษาไทยก็เคยมีขาย