ในชีวิตประจำวันของคนเราต้องเจอผู้คนหลายอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ ครู หมอ  ตำรวจ ฯลฯ แต่ที่ฉันจะกล่าวถึง คือ อาชีพครู ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมปัจจุบันเด็กนักเรียนถึงไม่สนใจอยากประกอบอาชีพครู เพียงเพราะครู  เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนน้อย แต่ต้องทำงานหนักนั้นหรือ ตอนนี้ฉันเรียนครูภาษาไทยอยู่ ฉันรักในสิ่งที่ฉันเลือกมาก รักที่จะเป็นครู และครอบครัวของฉันก็ให้การสนับสนุนมากเช่นกัน แต่สิ่งที่ฉันสงสัยก็ คือ ทำไมพอมีคนรู้ว่าฉันเรียนเพื่อเป็นครู ถึงได้ถามว่าทำไมไม่เรียนอย่างอื่น เรียนครูทำไม
        ดิฉันไม่เข้าใจคำพูดนี้เลย ทั้ง ๆ ที่ครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่เขาเอง