พิธีถวายพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยะมหาราช

ถวายพวงมาลา แด่ พระปิยะมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่ง

23 ตุลาคม 2555

กศน.อำเภอเสนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยะมหาราช โดย ผอ.พานิช ศรีงาม เป็นผู้เชิญพวงมาลาขึ้นถวายพระปิยะมหาราช

                วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระปิยะมหาราช กษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ และทรงปฏิรูปการศึกษาไทย ทรงเป็นผู้วางรางเหง้าการศึกษาไทยอย่างแท้จริงค่ะ 

                 พระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยะมหาราช มีพระราชหัตถเลขา ถึง พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ และกรมหมื่นวชริญาณวโรรส ให้ช่วยกันคิดและวางรากเหง้าของการศึกษาไทย การที่พระองค์เลือกคนมาใช้งานด้านการศึกษาทรงเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ มิใช่เนื่องจากทรงสนิทคุ้นเคย 

                Indicator_white

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานปีงบประมาณ 2556ความเห็น (0)