รำวงเวียนครก

                                                                                  เนื้อร้อง   ทำนอง   ดอกรัก  ดอนตรอ

 

                                *  นกกะปูด เกาะอยู่กลางนา 

มาเถิดหนา    มารำวงเวียนครก 
ชาวบ้านไร่บ้านนา  เสร็จจากหน้านา  ไม่สัปหงก 

มารำวงชาวทุ่ง งามจรุง    รำวงเวียนครก

                               *   พี่โค้งรำนวลนาง พี่เขินจัง  ใช่จะมาโกหก  

น้องแต่งตัวสวยดี  รำวงคืนนี้  ดีใจเหงื่อตก

 มาเถิดหนาสาวเอ๋ย  อย่าช้าอยู่เลย   รำวงเีวียนครก

                          ***   บ้านนาปักษ์ใต้บ้านเรา ไม่เงียบเหงา  ของกินหยิบยก

ออกจับปลาลงเล  ดูแสนเท่ห์   เราไม่เศร้าโศก

บ้านเราอุดม  สมบูรณ์   เชิญแม่เนื้ออุ่น มารำวงเวียนครก

                               *   ศิลปะหนังลุงโนรา    รำเข้าท่า  ใช่มาโกหก 

รำวงคืนนี้หรอยดี   อย่าช้าอยู่ซี     อย่าทำวิโยค  

รำวงสนุกสนาน ชวนแม่นงคราญ    รำวงเวียนครก