นำมาถ่ายถักและถักทอใหม่นะครับ

โดยมีฉบับของ ดร.สัตยพรต ศาสตรี เป็นต้นเค้านะครับ

ซึ่งท่านก็นำมาจากฉบับของรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นเค้าอีกทีนะครับ

รามเกียรติ์

ตอน กำเนิดอโนมาตัน

สรคะที่ ๒

         พระเจ้าอโนมาตัน  ทรงเป็นปฐมกษัตริย์  ในรามเกียรติ์ของไทยนั้น  ได้พรรณนาเกี่ยวกับการประสูติไว้ว่า

 

        ณ เขาจักรวาล  ได้มีหัวหน้ายักษ์ชื่อว่า “หิรันตะ”  มีฤทธิ์มาก  ได้ทำการก่อกวนและเบียดเบียนเทวดาน้อยใหญ่  จนได้รับความรำคาญ

 

         เหล่าเทวดาจึงได้ไปขอให้พระศิวเทพ  ผู้มีกำลังได้มากำจัดยักษ์ตนนี้  แต่พระองค์ก็ได้ตรัสว่า ในโลกนี้  พระนารายณ์เท่านั้น  ที่สามารถและมีกำลังที่จะกำจัดยักษ์ตนนี้ได้

 

        ทันทีที่พระศิวเทพดำริถึงพระนารายณ์  พระนารายณ์ก็ปรากฏพระองค์ต่อหน้าพระศิวเทพ   

 

         พระศิวเทพจึงรับสั่งให้พระนารายณ์ไปปราบหิรันตยักษ์  พระนารายณ์จึงได้เสด็จไปยังเขาจักรวาล  

 

       ณ ที่เทือกเขาจักรวาลนั้น  พระนารายณ์ได้สู้กับหิรันตยักษ์  และได้ใช้ศัตราวุธอันคมกริบสังหารหิรันตยักษ์พร้อมทั้งบริวาร

 

       เมื่อพระนารายณ์ได้ทรงสังหารหิรันตยักษ์พร้อมทั้งบริวารเสร็จแล้ว  ก็ได้เสด็จไปยังเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) อันเป็นที่ประทับของพระองค์  ขณะที่พระองค์เสด็จถึงที่ประทับอยู่นั้น  ก็ทรงเห็นเด็กทารกน้อยนอนอยู่บนดอกบัว  จึงได้นำทารกน้อยไปเข้าเฝ้าพระศิวเทพ ณ เขาไกลาส

 

         พระศิวเทพทรงทอดพระเนตรเด็กทารก  พระองค์ทรงขนานนามทารกน้อยนั้นว่า “อโนมาตัน” และได้ทรงทำนายว่าเด็กทารกนี้  จะได้เป็นปฐมกษัตริย์บนพื้นปฐพี

 

        พระศิวเทพได้บัญชาให้พระอินทร์  สร้างเมืองอโยธยาขึ้น  สำหรับเด็กทารกนี้  และระหว่างทาง  เพื่อไปสร้างเมืองนั้น  พระอินทร์ได้พบกับฤษี ๔ ตน  คือ อฉันควีฤษี  ยุคาครฤษี  ทาหฤษี และยาคฤษี   ชื่อเมืองที่พระอินทร์ไปสร้างจึงได้ตั้งตามอักษรตัวต้นที่เป็นของชื่อฤษี  ที่พระอินทร์ได้พบในระหว่างทาง

 

         เวลาได้ล่วงไป.....กษัตริย์อโนมาตัน  ได้ทรงมีพระราชโอรส  พระนาม “ทศรถ”  และท้าวทศรถนั้น ก็ทรงมีพระราชโอรสพระนาม “ราม”  อันเป็นต้นเรื่องของมหากาพย์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “รามเกียรติ” (เกียรติยศของพระราม)