ไอคิว(IQ-ความฉลาด)กับความสุข

.
สำนักข่าว BBC ตีพิมพ์เรื่อง 'IQ linked to levels of happiness' = "ไอคิว(ระดับความฉลาด)มีความสัมพันธ์กับความสุข", ผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอวเลจ ลอนดอน (ตีพิมพ์ใน Psychological Medicine) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพจิตในอังกฤษ รวมกลุ่มตัวอย่าง 6,870 คน
ผลการศึกษาพบว่า คนที่มีไอคิว (IQ) ต่ำส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ำกว่า สุขภาพจิตแย่กว่า และมีความสุขน้อยกว่าคนที่มีไอคิว (IQ) สูง
.
ค่าเฉลี่ยไอคิวกลางๆ ในคนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 100 (ยิ่งสูงยิ่งฉลาดมาก ยิ่งต่ำยิ่งฉลาดน้อย)
.
.
อ.ดร.แอนเจลา ฮาสซิโอติส กล่าวว่า คนที่มีไอคิวต่ำมีแนวโน้มจะมีรายได้ต่ำกว่า สุขภาพแย่กว่า ทำงานพื้นฐาน เช่น งานบ้านได้แย่กว่า (เช่น ทำกับข้าวอร่อยน้อยกว่า ฯลฯ)
.
อ.ดร.โจนาตาน แคมเพียน จิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) กล่าวว่า คนที่มี IQ สูงกว่า มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพชีวิตดีกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดีกว่า สุขภาพดีกว่า ทั้งกายและใจ
.
.
กลไกหนึ่งที่ทำให้คนไอคิวสูงมีความสุขมากกว่า คือ ถ้าให้งานที่มีความยากพอๆ กัน... คนที่มี IQ สูงมักจะมองงานนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่า แถมยังทำได้ดีกว่า หรือเร็วกว่าคนที่มี IQ ต่ำ
.
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยมี IQ ค่อนข้างต่ำ... ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการขาดไอโอดีนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่, การได้รับสารตะกั่วหลังคลอด เช่น ก๋วยเตี๋ยวที่หม้อต้มน้ำซุปเชื่อมด้วยตะกั่ว ดื่มน้ำจากตู้น้ำกดเชื่อมด้วยตะกั่ว, การขาดสารอาหารในวัยเด็ก เช่น ธาตุเหล็ก ฯลฯ
.
.
โอกาสทางการศึกษามีผลต่อ IQ ในระยะยาว เนื่องจากคนที่มีการศึกษามีความรู้ความชำนาญมากกว่า ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ได้ดีกว่า
.
ประเทศที่มีผู้นำฉลาดมักจะทุ่มเท พัฒนาการศึกษา เช่น พัฒนาห้องสมุด ทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา, ทำรายการ TV เพื่อการศึกษา, พัฒนาอินเตอร์เน็ตบ้่านนอกให้ดีขึ้น ฯลฯ เพิ่มการผลิตสาขาที่จบมาแล้วมีงานทำ เช่น หมอฟัน นักบัญชี นักบิน พยาบาล ช่างอาชีวะ คอมพิวเตอร์ ไอที วิศวกร-สถาปนิกบางสาขา ฯลฯ
.
.
ประเทศที่ผู้นำฉลาดมักจะอธิบายได้ว่า มีนโยบายอะไร และจะลงมือทำอย่างไร
.
ประเทศที่มีผู้นำฉลาดน้อย หรือฉลาดแกมโกงแบบผู้นำเผด็จการมักจะทุ่มเทกับ "อะไรๆ" ที่ไม่ทำให้คนฉลาดขึ้น
.
.
เช่น สร้างอนุสาวรีย์ จัดงานพิธี จัดงานกล่าวคำขวัญ จัดงานรักชาติ(แต่ตัวเองโกงกิน), ส่งเสริมให้คนเรียนสาขาที่จบมาแล้วไม่มีงานทำ ไม่ส่งเสริมสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้คนในชาติโง่ จะได้ปกครองง่าย
.
ไอคิวไม่ใช่ค่่าที่ตายตัว ทว่า... ฝึกฝนได้เป็นส่วนใหญ่ โดยฝึกเรื่องต่อไปนี้ตั้งแต่เด็กๆ ได้แก่
.
(1). ออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ+นอนไม่ดึก นอนให้พอ 
.
(2). ฝึกเปิดใจ รับความเห็นต่าง หรือฝึกมองต่างมุมบ่อยๆ เช่น ถ้ากินเหล้าหนักจนป่วยเป็นโรคตับอักเสบ... ควรฝึกพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เลิกดื่มไปเลย ฯลฯ
.
(3). ฝึกนิสัยการอ่านให้มากขึ้น - ดู TV ให้น้อยลง เพื่อให้สมองคุ้นเคยกับการเรียนรู้เชิงลึก (TV เกือบทั้งหมดให้ความรู้เชิงกว้าง แถมสารคดีหลายรายการในไทยยังแปลผิดอีกต่างหาก)
.
(4). ฝึกความอดทน - ไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องใหม่อะไร ให้ตื๊อไว้ เรียนให้ได้ 3 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเก่งได้ ดังมีคำกล่าวว่า ถ้าจะเก่งภาษาต่างประเทศต้องเรียนให้ครบ 10,000 ชั่วโมงขึ้นไป และฝันเป็นภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง
.
(5). ฝึกมือข้างที่ไม่ถนัดทำงาน เช่น วาดภาพ ใช้เมาส์(คอมพิวเตอร์) ฯลฯ
.
(6). ฝึกเขียนเรื่อง เช่น เขียนบล็อก ฯลฯ, วาดภาพ เช่น แผนที่ ฯลฯ... ความพิเศษอย่างหนึ่งของคนที่มีไอคิวค่อนข้างสูง คือ มักจะอธิบายเรื่องยากให้ง่าย หรืออธิบายผ่านภาพวาดได้
.
(7). ฝึกเล่นเกมส์ที่ใช้สมองพอประมาณ เช่น หมากรุก ปริศนาตัวอักษรไขว้ (crosswords) ฯลฯ
.
(8). ฝึกทำแบบทดสอบ IQ บ่อยๆ
.
(9). เพลงคลาสสิค เช่น โมซาร์ท ฯลฯ อาจเพิ่ม IQ ได้ โดยเฉพาะถ้าฟังตั้งแต่เด็ก
.
(10). การให้ไอโอดีน-ธาตุเหล็กเสริมในคนตั้งครรภ์ เลี้ยงลูกด้วยนม กอดลูก พูดกับลูกตั้งแต่เล็ก มีส่วนทำให้ไอคิวสูงขึ้น (เมืองไทยเพิ่มเริ่มแจกไอโอดีน ซึ่งคาดว่า จะทำให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมี IQ สูงขึ้น 8 หน่วย)
.
(11). ฝึกบวกเลขเร็ว ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะนำให้ฝึกบวกเลข 2 หลักให้เร็วมากๆ โดยจับเวลา แล้วทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน อย่างน้อย 4-6 เดือน
.
(12). ฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อเปิดใจ
.
(13). ฝึกกล้ากล่าวคำ "ขอโทษ" เพื่อลดความดื้อรั้นที่ขวางกั้นตัวเราจากกระแสแห่งความดีงาม
.
(14). หาโอกาสพักผ่อน โดยเฉพาะนอนไม่ดึก-นอนให้พอ, อาบน้ำแบบสบายๆ, และเดินทางไปไหนที่ไม่ซ้ำที่เดิมบ้าง
.
อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ดี คือ 'bed (เวลานอน) - bath (เวลาอาบน้ำ) - bus (เวลาเดินทางไปที่ใหม่ๆ)' มักจะทำให้คนเรามีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นได้เสมอ
.
 
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

> [ Twitter ]

  • Thank BBC > http://www.bbc.co.uk/news/health-19659985; http://www.wikihow.com/Improve-Your-IQ; http://www.livestrong.com/article/212964-how-to-increase-a-babys-iq/
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 26 กันยายน 55. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา(ลิ้งค์มาที่บล็อก) และไม่จำเป็นต้องขออนุญาต... ขอบคุณครับ > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง จำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)