กก.ประเมินภายนอกแจ้งให้เตรียม, พรบ.กศช., ตัวอย่าง SAR 55, เราขาด A, ไม่ขอลดพนักงานราชการ, สำรวจความพร้อมรับประเมินรอบ 3, คุมสอบซ้อนไปราชการ


ไฟล์เอกสารที่กรรมการที่จะเข้าประเมินภายนอกจริง ส่งมาให้ใช้เตรียมรับการประเมิน น่าสนใจมาก, ไฟล์ฟอร์ม SAR ปี 2555 ของ กศน.จ.สงขลา, เวลาคุมสอบเหลื่อมซ้อนกับเวลาไปราชการไม่ได้, ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการ 2556-2559 ไป กพร. ( ไม่ได้ขอลดตำแหน่งใด ๆ ) ยังไม่ได้รับอนุมัติ คาดว่าจะได้รับคำตอบภายในเดือนนี้

.

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

 


         1. วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.55 ผมไปร่วมต้อนรับ นางอีรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ที่เดินทางมายังศูนย์การเรียนชุมชน ภายในวัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเมื่อปี 2554  โดยมีนางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายธวัช ชรารักษ์ รองเลขาธิการ กศน.  นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  นายนที บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัด  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พระนครศรีอยุธยา  คณะอาจารย์และนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
             ในโอกาสนี้นางอารีนา ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ กศน.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้ กับ กศน.
             ( ก่อนหน้านี้ นางอีรินาได้ไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา อาทิ วัดมหาธาตุ วิหารพระมงคลบพิตร วัดราชบูรณะ และวัดไชยวัฒนาราม )


 

 

         2. วันที่ 10 ก.ย.55  ผมได้รับไฟล์เอกสารที่ กรรมการประเมินภายนอกรอบสาม ส่งไปให้ กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ใช้เตรียมรับการประเมินระหว่าง 11-13 ก.ย.55   และ กศน.อ.สรรคบุรีส่งต่อมาให้ผมดู   ผมเห็นว่าน่าสนใจมาก ถึงแม้กรรมการแต่ละชุดอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็คล้ายกัน  จึงนำไฟล์ทั้ง 5 มาให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปศึกษาและเตรียมพร้อมไว้บ้าง ( ผมไม่ได้ปรับแก้  ทั้ง 5 ไฟล์นี้มาจากกรรมการที่จะเข้าประเมินภายนอกจริง  ดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ข้อ 2.1 – 2.5 ) ดังนี้
             2.1  ไฟล์รายละเอียดที่กรรมการให้เตรียมพร้อม ( prepare.doc )
             2.2  ไฟล์ข้อมูลตัวเลขร้อยละและอื่นๆที่กรรมการให้เตรียมไว้ให้เขา ( percent.doc )
             2.3  ไฟล์แบบฟอร์มสภาพทั่วไปที่ให้กรอกเตรียมไว้ให้กรรมการ ( general.doc )
             2.4  ไฟล์ตัวอย่างการกรอกสภาพทั่วไป ( exgeneral.doc )  ( น่าจะนำสภาพทั่วไปนี้ใส่ลงไปใน SAR 55 ด้วยเลย )
             2.5  ไฟล์กำหนดการประเมินใน 3 วัน ( program.doc ) 
             ถ้าดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 5 นี้ ไม่ได้ ลองดาวน์โหลดที่ http://sdrv.ms/Plzqdb

             ( ควรให้บุคลากรทุกคนมาประชุมกัน และให้แต่ละคนเล่าให้ทุกคนฟังว่า ตัวบ่งชี้ที่ตนเตรียมไว้นั้น ควรตอบคำถามกรรมการอย่างไรบ้าง  เพราะกรรมการอาจสอบถามไม่ตรงตัวบุคลากรที่เตรียมเรื่องนั้น บุคลากรคนอื่นจึงต้องรู้กันหมด ไม่ตอบผิดหลักการ )


             วันที่ 11 ก.ย.55  ท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. ได้เขียนเรื่อง  “หลักฐานประเมินภายนอก ไม่ตรงปี ไม่ตรงเรื่อง” ในเฟซบุ๊คกลุ่มพัฒนา กศน.  ว่า
             " วันนี้ ไปประชุมทักท้วงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ที่สถานศึกษา กศน.ไม่ยอมรับผลการประเมิน
             ได้ข้อคิดที่เป็นอุทาหรณ์แก่สถานศึกษาว่า
             เวลาที่ทำงาน เก็บหลักฐานให้ตรงประเด็นของเกณฑ์และตัวบ่งชี้
             เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เรื่องรายงานการประเมินตนเองและการนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนา ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
             หลักฐานที่ขอดู คือ รายงานการประชุมที่มีการพิจารณาให้ความเห็น และความเห็นชอบในผลการประเมินตนเอง
             และแผนพัฒนาที่มีการนำข้อเสนอแนะไปจัดทำโครงการ กิจกรรม
             สถานศึกษาส่งหลักฐานไปเหมือนกัน แต่เป็นของปีอื่น
             มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเช่นกัน แต่เป็นเรื่องอื่น
             น่าเสียดายมากๆๆ "


             วันที่ 12 ก.ย.55  ท่าน ผอ.วิทยา กศน.อ.ทับปุด ได้นำไฟล์ฟอร์ม SAR ปี 2555 ของ กศน.สงขลา มาเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ   ใครสนใจ ดาวน์โหลดได้ที่  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/832/781/original_SAR55TP.doc  หรือ  http://sdrv.ms/PvhDDY 


             วันที่ 13 ก.ย.55  ท่าน ผอ.จำรัส สนง.กศน.จ.สิงห์บุรี โพสต์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า "เราขาด A"
             ผมได้เข้าไปร่วมแสดงความเห็นว่า
             “ ผมเห็นด้วยที่ว่า เราขาด A ( Action )  ครูส่วนใหญ่ของเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ ผมขอร่วมขยายความดังนี้
             การดำเนินงานต่าง ๆ ควรยึดหลักตามวงจรเดรมมิ่ง P D C A  ซึ่งการให้คะแนนประเมินฯในด้านต่าง ๆ ก็จะเป็นไปตามหลัก P D C A คือ
             - P = Plan = งาน/กิจกรรมนั้น มี นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
             - D = Do = มีหลักฐานการลงมือทำตามแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีภาพประกอบ มีรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม
             - C = Check = มีการติดตามประเมินผลสรุปผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ( ถ้ารายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีภาพประกอบ มีรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม แต่ไม่มีสรุปผลการติดตามประเมินผล ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ แม้จะทำเล่มใหญ่โตสวยงามแค่ไหน ก็จะได้คะแนนเพียงครึ่งเดียว )
             - A= Action = มีการนำข้อเสนอแนะจากการสรุปผล ไปปฏิบัติจริง
ฉะนั้น งาน/กิจกรรม ใด ๆ ถ้าต้องการได้คะแนนเกินครึ่ง ต้องหาตัวอย่างหลักฐานการนำปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ไปปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ไว้   เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด  มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีใบความรู้ให้ข้อมูลแต่ละวัดแจกด้วย   ถ้าเมื่อจัดโครงการลักษณะนี้ในครั้งต่อไป ก็มีใบความรู้ให้ข้อมูลแจกด้วย  อย่างนี้คือมี A ( Action )   ไม่ใช่จัดกิจกรรมให้เสร็จ ๆ ไป แล้วแค่ถ่ายรูปป้ายไว้เท่านั้น ”


             วันเดียวกัน ( 13 ก.ย. ) คุณปรารถนา กศน.อ.กะปง ซึ่งรับการประเมินภายนอกระหว่าง 11-13 ก.ย.55  ได้นำข้อสังเกตที่น่าสนใจมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ  เช่น
             - หลักฐานที่ใช้แสดงว่า ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อ่านเขียนสื่อความได้ ( กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ) คือ  ใบงาน ชิ้นงาน รายงาน โครงงาน กพช.  ที่สะท้อนกระบวนคิด วิเคราะห์ การอ่าน และเขียนสื่อความได้
             - นโยบายในแผนปฏิบัติการประจำปี  แผนพัฒนา  ต้องมีเรื่องผู้เรียนมีสุขภาพกาย-จิตดีและมีสุนทรียภาพ  ไม่งั้นคะแนนส่วนนี้หายเลย


             วันเดียวกัน ( 13 ก.ย. )  เฟซบุ๊คกลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา กศน.  ลงข้อความเรื่อง สำรวจความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม  ดังนี้
             " สมศ. ได้วางแผนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2556 อีก 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง หนองบัวลำภู กระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล กำแพงเพชร น่าน ลำพูน และอุตรดิตถ์   และจะประเมินสถานศึกษาอื่นที่ไม่อยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด แต่จะครบรอบ 5 ปี ของการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย
             เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลการประเมินได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด   สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดำเนินการ ดังนี้
             1)  สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2556  โดยสำนักงาน กศน. จะส่งแบบสำรวจความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2556 ไปยังสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.  และขอให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. แจ้งกลับไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2555
             2)  แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังกล่าวข้างต้น  เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ 2556 นี้
             3)  ติดตาม กำกับ ดูแล พร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง พร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก "

 

         3. วันที่ 10 ก.ย.55  สื่อมวลชนลงข่าวเกี่ยวกับ กศน. ที่น่าสนใจ เช่น

             3.1  นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 9 ก.ย.55 ว่า "พ.ร.บ.ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) แล้ว ขณะนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผมได้มอบให้นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เตรียมพร้อมเพื่อไปชี้แจงกฤษฎีกาแล้ว ขณะเดียวกันก็ให้เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย"

             3.2  ได้รับงบประมาณปี 2556 เพื่อทำโครงการ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" วงเงิน 450 ล้านบาท สำหรับจัดหาหนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์และรายสัปดาห์ เข้าไปไว้ในบ้านหนังสือ ที่จะตั้งขึ้นในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ แต่ในปีงบประมาณ 2556 จะเริ่มจำนวน 40,000 หมู่บ้านก่อน และจะขยายจนครบ 80,000 หมู่บ้านในปีต่อไป  ( เฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จะจัดตั้งบ้านหนังสือครบทุกหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2556 นี้เลย )

             วันเดียวกัน ( 10 ก.ย. )  คุณนุสริณ อาแวกาจิ  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต มีโอกาสผ่าน ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
             ผมตอบว่า    มีโอกาสผ่านมาก ( ประมาณ 85 % ) เพราะตอนนี้ใคร ๆ ก็เห็นความสำคัญ  แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน คือถ้าผ่านกฤษฎีกาคืนมาเข้า ครม. และ ครม.ผ่าน ก็ยังต้องนำเข้าพิจารณาในสภาฯอีก เพราะเป็น “พระราชบัญญัติ” ไม่ใช่แค่ “กฎกระทรวง”

 

         4. วันที่ 13 ก.ย.55  คุณณัธมน นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนา กศน.  บอกผมว่า   เรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงตามนโยบายจบ ม.6 ได้ใน 8 เดือน  เพื่อให้สามารถประเมินเทียบระดับข้าม ม.ต้น ได้นั้น  อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา โดยในวันที่ 17 ก.ย.55 นี้ มีนัดชี้แจงกฤษฎีกา

 

         5. วันเดียวกัน ( 13 ก.ย. ) คุณนงนุช ผิวขำ ( เป็นครู สพฐ. แต่ใช้ชื่อคุมสอบ กศน. )  ถามผมในเว็บบล็อก gotoknow.org นี้ ว่า  กศน.ทำคำสั่งแต่งตั้งให้ นาย ก และคณะ คุมสอบในวันที่ 15-16 กันยายน  2555  แต่นาย ก และคณะเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ 13-15 กันยายน 2555  อยากทราบว่า ทาง กศน. จะใช้หลักฐานของ นาย ก และคณะ เบิกเงินค่าตอบแทนคุมสอบได้หรือไม่  ถ้าเบิกไม่ได้ ใครผิด

             ผมตอบว่า    การคุมสอบ ต้องลงเวลาทำงาน  การไปราชการก็ต้องระบุวันเวลาออกเดินทางและวันเวลากลับมาถึง  เวลาทั้งสองอย่างนี้จะเหลื่อมซ้อนกันไม่ได้ เช่น ในรายงานการเดินทางบอกว่ากลับมาถึงวันที่ 15 เวลา 11:00 น. แต่ลงเวลามาคุมสอบวันที่ 15 เวลา 8:00 น. ซ้อนกันอย่างนี้ไม่ได้  ผู้เบิกเงิน ( ผู้ลงนามรับเงิน ) คือผู้มีความผิด ส่วนผู้ทำเรื่องเบิกเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บริหาร ของ กศน. ถ้าเห็นว่ามาคุมสอบ ก็ไม่มีความผิด

 

         6. วันเดียวกัน ( 13 ก.ย. )  เนื่องจากมีบางคนพูดว่าจะลดอัตราพนักงานราชการบางตำแหน่ง  ผมจึงเรียนถาม กจ.กศน.  ได้รับคำตอบว่า   ทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปี 2556-2559 ส่งไปขออนุมัติ ก.พ.ร. โดยไม่ได้ขอลดอัตราตำแหน่งใด ๆ  มีแต่ขอเพิ่ม  แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.  จึงยังไม่รู้ว่า ก.พ.ร.จะพิจารณาอย่างไร  คงจะได้รับคำตอบภายในเดือนนี้   ( ส่วน ครู กศน.ตำบล ในตำบลที่มีเกิน 1 คนนั้น เป็นนโยบายของ กศน.เอง ที่จะเกลี่ยอัตราไปให้จังหวัดที่มีอัตราครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล )

 

หมายเลขบันทึก: 502148เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2012 14:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กันยายน 2012 21:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (18)

ไม่เคยเบื่อที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกศน.ครับ

ขอบคุณมากค่ะ

ที่นำข่าวดีๆมาบอก

ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

ต้องทำ P-D-C-A นะคะ....ดีจังเลยนะคะ  

 

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะค่ะ อ.เอกชัย  

ได้สาระดี ๆ ที่จะนำไปปฎิบัติได้ ขอบคุณมากค่ะ

หาอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกต้องมา Goto Know ครูเอกชัย กศน.ผักไห่ เลยค่ะ ได้ดั่งใจอ่ะ

ผมขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ ตามlinkนี้ ขอบคุณครับ (คิดถึงนะจะบอกให้)

http://sara.nfe.go.th/qual55/sara.html

ขอบคุณอาจารย์เอกมากค่ะสำหรับข้อมูลต่าง ๆ จะได้เตรียมรับการประเมิน

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

ขอบคุณ อ.เอกชัย ที่นำความรู้มาให้อย่างไม่ขาด

ขอบคุณ อ.เอกชัย มากค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมอยู่เสมอ

ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลสาระดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี