ANET

ป๋า
ANET

สทศ.แย้มไต๋พร้อมสอบเอเน็ตเรียกศรัทธาสังคม

ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.เตรียมนำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูงหรือเอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.ntthailand.com ของ สทศ. เนื่องจากการทดสอบดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ จึงเชื่อว่าน่าจะมีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก ที่มีความต้องการที่จะศึกษาแนวข้อสอบก่อนการทดสอบโอเน็ตและเอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสศึกษาแนวข้อสอบโอเน็ตและเอเน็ต ตนจึงนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สทศ. และได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. ดังกล่าวภายในสัปดาห์หน้า   ต่อข้อถามถึงข้อยุติเกี่ยวกับการออกข้อสอบเอเน็ตซึ่งจะมีข้อสอบอัตนัยด้วยหรือไม่นั้น รักษาการ ผอ.สทศ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องผู้จัดสอบ ซึ่งเรื่องนี้ตนหารือกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ แล้ว โดย รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สทศ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการหารือร่วมกันเพื่อข้อยุติเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการจัดสอบเอเน็ต ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าหากให้ สทศ. ดำเนินการจัดสอบเหมือนปีที่ผ่านมา แนวทางข้อสอบเอเน็ต ก็จะยึดตามแนวทางเดิมคือ สัดส่วนข้อสอบอัตนัยจะคงไว้ แต่หากให้ ทปอ.เป็นผู้จัดสอบ ก็คงเป็นไปตามมติของ ทปอ. คือ จะเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด 100% และเมื่อสทศ.ได้ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน มาเป็น ผอ.สทศ.คนใหม่แล้ว ก็น่าจะได้รับความเชื่อมั่น สทศ.ก็น่าจะดึงเอเน็ตมาจัดสอบเอง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tense

คำสำคัญ (Tags)#ante

หมายเลขบันทึก: 50040, เขียน: 14 Sep 2006 @ 10:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)