“ผู้รับบำนาญ”

แจ้ง “ผู้รับบำนาญ” ทราบ

แจ้ง ผู้รับบำนาญ  ทราบ                

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ผู้รับบำนาญไม่ต้องมาแสดงตนแล้ว ซึ่งรวมทั้งผู้รับบำนาญเดิมและผู้ที่เพิ่งรับบำนาญในวันที่  1  ตุลาคม  2549  กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตของผู้รับบำนาญผ่านทางทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง   หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่หมายเลข  02-2739607    หรือ 02-6184830  หรือ  02-2739024  ต่อ  4443  หรือ  4361  

ด่วน !   มติครม.เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2549  เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2549                

          1.  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ    ที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่  31  สิงหาคม 2549  มีมติครม.เห็นควรผ่อนผันให้ก่อหนี้ผูกผันภายหลังสิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549  ดังนี้

                 1.1     รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

                  1.2     รายการที่ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบ ประมาณ ปีงบประมาณ   พ.ศ.2549   และการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ปรับแผน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2549

                  1.3     งบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง     (17,200 ล้านบาท)   เนื่องจากบางรายการต้องรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจึงจะดำเนินการได้                

          2.  แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามคาดการณ์ ให้หน่วยงานที่คาดว่าเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย  ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้ถึงเป้าหมาย และหน่วยงานที่คาดว่าเบิกจ่ายถึงเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมาย  ให้รักษาระดับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ สำหรับงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด     ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ทั้งนี้         เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในภาพรวมของประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูลน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ

หมายเลขบันทึก: 50039, เขียน: 14 Sep 2006 @ 10:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ผ้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อGFMIS
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

การนำข้อมูลเข้าระบบในช่วงสิ้นปีงบประมาณทำไมมีปัญหาส่งแล้วมักจะไม่ได้รายงานทันทีทำให้ไม่รู้การนำเข้าถูกต้องหรือไม่และปลายปีชอบส่วนกลางโอนเงินให้แต่บริหารไม่ทัน  อยากให้เปิดบริการไปถึงวันเสาร์เพื่อจะได้เบิกให้หมดหรือจ่าย/ส่งข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง   ช่วยตอบด้วยนะ

 

 

ผู้รับบำนาญ
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ดีจังผู้รับบำนาญจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว

yada
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ  ข้อมูลดีมาก

nana
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

เป็นการดีสำหรับผู้รับบำนาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะ

111_11
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ผู้รับบำนาญ รับราชการมานานกว่า 25 ปี เป็นการดีที่ควรได้รับการดูแลให้ความสะดวกสบายค่ะ

เหงา.....
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า ที่รับบำนาญจะไม่ต้องเหนื่อยแล้ว รอที่บ้านเงินก็เข้าบัญชี พอครบ 1 ปี ก็ไม่ต้องไปแสดงตน....แต่ก็เหงานะ จะไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานในอดีตอีกเลย