ความเป็นจริงที่ได้สัมผัส

  Contact

  การที่ได้มาสอบถามชาวบ้านในครั้งนี้ได้ความรู้ต่างๆมากมายที่เรายังไม่เคยรู้และคิดว่ามันคงจะไม่มี ไม่ใช่อย่างนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วมันเช่นนี้จริงๆ  

      หลายต่อหายครั้งที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้าน เช่น การไปเก็บข้อมูลด้านการทำเกษตรแบบพอเพียง  รายได้ของชาวบ้าน และครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเก็บข้อมูลและได้ถึงรายได้และหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วชาวบ้านที่มาให้ข้อมูลนั้นมีหนี้สินมากกว่ารายจ่ายแทบทุกราย

     การสอบถามชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ข้อมูลอย่างชัดเจน

    การทำงานกับชาวบ้านทำให้เรารู้ว่ามันไม่ง่ายนักที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าในคำถามที่เราได้ถามไป บางรายที่ไห้ข้อมูลนั้น เราจะต้องอธิบาย มีการเปรียบเทียบทั้งยกตัวอย่างสารพัด พื่อที่จะให้ชาวบ้านได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน

    การที่ได้มาสอบถามชาวบ้านในครั้งนี้ได้ความรู้ต่างๆมากมายที่เรายังไม่เคยรู้และคิดว่ามันคงจะไม่มี ไม่ใช่อย่างนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วมันเช่นนี้จริงๆ

    งานที่ได้มาทำในครั้งนี้มันมีประโยชน์ต่อคนที่อ่อนประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยอย่างเรามาก เพราะว่าได้เรียนรู้วิถีชาวบ้านความคิดความเชื่อแบบชาวบ้าน มองเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆ  

     ความรู้มันมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งจริงๆเพียงแต่เรากล้าที่จะเผชิญกล้าที่จะรับรู้ไม่ว่า ความรู้นั้นจะมีผลดีหรือผลเสียต่อเรา มันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย ที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอสิ่งนี้หรือเรื่องราวอย่างนี้อีก

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ระบบการปลูกพืชบนคันนา

Post ID: 49959, Created: , Updated, 2012-02-11 15:53:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Recent Posts 

Comments (0)