วันนี้ได้รับสิ่งส่งตรวจ (specimen) แปลกๆ   มันคือ pericardial fluid ส่งมาตรวจ complement (C3)    ที่ว่าแปลกเพราะว่า    โดยปกติแล้วการตรวจ C3  ที่เราทำอยู่นั้นจะตรวจจาก serum เท่านั้น      

พอเห็นแบบนี้ก็เลยต้องโทรสอบถามผู้ส่งตรวจ      ว่าส่งถูกหรือส่งผิดอย่างไร      พยาบาลตอบกลับมาว่า     หมอตั้งใจส่งเพราะว่าอยากทราบว่า  fluid ที่ออกมามากๆ ผิดปกตินี้   เป็นเพราะ infection   หรือเป็นเพราะ SLE    ทั้งนี้ได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเรียบร้อยแล้ว

อ้อ...ถ้าแพทย์ต้องการอย่างนั้นเราก็คงต้องทำให้ล่ะนะ     แต่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า    โดยปกติการทดสอบนี้ตรวจจาก serum     ผลที่ได้ออกมาเป็นตัวเลขซึ่งมี   ค่าปกติให้เปรียบเทียบว่าต่ำหรือสูงกว่าคนปกติ     กรณีที่เป็นสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ    ผลตรวจได้ออกมาแล้วจะเทียบกับอะไร   เพราะเราก็ไม่รู้ว่าค่าปกติในสิ่งส่งตรวจนั้นๆ   คือเท่าไหร่    ได้ตัวเลขออกมาแล้ว    จะแปลผลว่าสูงหรือต่ำได้หรือไม่   (ไม่น่าได้) 
 
อีกประการหนึ่งคือ   น้ำยาสำเร็จรูปบางชนิดที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับตรวจใน serum  บางอย่างไม่เหมาะสำหรับสิ่งส่งตรวจชนิดอื่น    เนื่องจากมีความไวไม่เพียงพอ

อธิบายไปแล้ว.....แต่ผู้ส่งตรวจยังยืนยันมาว่าจะตรวจ    เราก็ทำให้ไม่ขัดศรัทธา       เพียงแต่เขียนข้อสังเกตไว้เพิ่มเติมต่อจากผลแล็บว่า   "การทดสอบนี้เหมาะสำหรับตรวจใน serum เท่านั้น"
รายงานผลไปแล้ว     ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจว่า   แล้วแพทย์ท่านแปลผลยังไง ??