มหกรรมแป้งข้าวหอมมะลิช่วยชาติผลิตภัณฑ์อบนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมส่งเสริมการเกษตร/สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ/จังหวัดร้อยเอ็ด

มหกรรมแป้งข้าวหอมมะลิช่วยชาติผลิตภัณฑ์อบนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

            วันนี้(๑๘ สิงหาคม 55)นายวัชเรนทร์  ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๐ อำเภอ ๑๙๒ ตำบล ๒,๔๔๔ หมู่บ้าน เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทำนา ๓.๒ ล้านไร่ เป็นข้าวหอมมะลิ ๒.๗ ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่ผลิตในทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๙.๗ แสนไร่ ๔ อำเภอ คือ อำเภอปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ และอำเภอโพนทราย  แป้งข้าวหอมมะลิช่วยชาติ เป็นโครงการที่มีความสำเร็จของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เริ่มต้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕ สนับสนุนโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่บ้านเล้า หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทร.084-6014457,083-3468980  มีคณะกรรมการประกอบด้วย นายมังกร สัจจะมโนประธานกรรมการ นายสมบูรณ์ จอมคำสิงห์รองประธานฯ นายประกอบ  กิตติลาภ เลขานุการ นายสุเพียน ศิริเวชเหรัญญิก นายฉวีวรรณ  ศิริเวช นายสายัณต์  วงศ์อามาตร นายทองมา ศิริเวชนายวุฒิชัย กิตติลาภกรรมการ

คณะกรรมการฯนำเยี่ยมชมเครื่องบดแป้ง ภายในโรงงามขนาดย่อมๆ ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว สวมหมวก หน้ากาก เสื้อ ผ้ากันเปื้อน คัดเลือกข้าวสารเจ้าขาวดอกมะลิ 105 เก็บสิ่งเจือปนออก คุณสมบัติพิเศษของเครื่องบดแป้งมูลค่า ประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ใช้วิธีการเลือกขนาดของวัสดุที่ทำการบดด้วยลม ทำให้ขนาดวัสดุที่บดสม่ำเสมอ  มีสกรูลำเลียงวัสดุเข้าเครื่องบด มีแม่เหล็กตรวจจับโลหะ ความเร็วในกาบด 125 ก.ก./ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า นายเสกสรร ศรีสุธัญญาวงศ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร น.ส.ยวงเพชร อิฐรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-527529 ต่อ103  ประสานงานการกำหนดการ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิช่วยชาติ  ประจำปี   ๒๕๕๕  จังหวัดร้อยเอ็ด ณ   โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น     อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕โดยงานนี้ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางเป็นประธาน ในปี 2550 จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีแนวความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิประกอปรกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และคณะจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าม่วง ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นกลุ่มสถาบันกลุ่มแรกที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทำเค้ก บราวนี่ โดนัทอบ ซาลาเปา จากแป้งข้าวหอมมะลิ แต่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดวัตถุดิบคือแป้งข้าวหอมมะลิ จนกระทั่งปี 2553 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องบดแป้งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเล้า ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรอื่นๆได้ใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนแป้งสาลีในพื้นที่เป็นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการเพิ่มมูลข้าวหอมมะลิ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากคุณค่าทางอาหาร อรรถรส เหมือนกับรับประทานข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงการนำแป้งข้าวหอมมะลิมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เค้กเนย เค้กกล้วยหอม ทองม้วน คุกกี้สอดไส้ โรตีกรอบ กะหรี่ปั๊บ โดนัทอบ ครองแครงกรอบ ขนมไข่ ขนมปุ้ยฝ้าย ขนมสาลี่ โดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทั้งหมดเพื่อเป็นเอกลักษณ์และคงคุณค่าของข้าวหอมมะลิไทยไว้อย่างยั่งยืน

การนำแป้งข้าวหอมมะลิมาใช้ในผลิตเค้กและขนมไทยบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งสาลีมีอะไมโลปริมาณใกล้เคียงกัน แต่มีโครงสร้างทางโปรตีนที่แตกต่างกันมาก โปรตีนในแป้งข้าวหอมมะลิมีปริมาณน้อยและยังมีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำ ไม่ยืดหยุ่นตัวและไม่เกิดโครงสร้างตาข่ายเชื่อมต่อกันจึงไม่สามารถเก็บกักก๊าซได้เหมือนกลูเต้นในแป้งสาลี แต่เป็นโปรตีนที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเค้ก

 

คุณประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ

 

 

ข้าวหอมมะลิมีมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ดังนี้

 • สาร Gamma-Orzanol ช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทำให้อวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น ตับ ไต หัวใจ สมอง ตับอ่อน และอื่นๆมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น และทำให้อวัยวะที่เสื่อมสภาพให้กลับฟื้นตัวและทำงานได้อีกครั้ง, ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ, โรคตับ, โรคไต, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคความจำเสื่อมและมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง

 • ช่วยลดระดับของ แอล ดี แอล (LDL) คอเลสเตอรอลซึ่งก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย

 • ช่วยเพิ่มระดับของ เอช ดี แอล (HDL) คอเลสเตอรอลซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 • ช่วยลดระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเส้นเลือด

 • ลดไขมันที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ไม่อ้วน

 • มีผลให้ความดันโลหิตลดลงและช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดยับยั้งโรคเบาหวานได้ผลดี

 • มีกรดไขมันไลโนเลนิค (Linolenic acid) หรือโอเมก้า 3 ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันภาวะเสื่อมของสมอง อันเป็นสาเหตุของโรคความจำเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และโรคอัมพฤต

 • มีกรดไขมันไลโนเลอิค (Linoleic acid) หรือโอเมก้า 6 ช่วยให้ผิวหนังสดใสมีน้ำมีนวล และช่วยระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานเป็นปกติทำให้ประจำเดือนมาปกติ

 • ช่วยบำบัดอาการผิดปกติของชาย-หญิง วัยเจริญพันธุ์ (ให้ผลดีในการรักษาผู้มีบุตรยาก) และสตรีวัยทอง

 • มีวิตามินอีในรูปของโทโคเฟอรอล (Tocopherol) และโทโคไทรอีzนอล (Tocotrienol) ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆสำหรับโรคภูมิแพ้จะบำบัดได้ผลดีมาก

 • มีสารเซราไมด์ (Ceramide) ช่วยบำรุงผิวพรรณให้นุ่มนวลอ่อนเยาว์ ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น ด่างดำ ฝ้าและกระค่อยๆจางลง

 • ลดภาวะท้องผูกช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคริดสีดวงทวารและมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • มีสารเมลาโทนีน (Melatonin) ช่วยให้นอนหลับสบายช่วยลดอาการเครียด

 • สารอาหารต่าง ๆ เช่น Vitamin A, Vitamin B รวม, เบต้าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนช่วยให้การทำงานของระบบประสาทดีขึ้น

 • ไตรกรีเซอไรด์, ลดอาการอักเสบ, ลดอาการบวมและช่วยสลายลิ่มเลือด ช่วยได้มากในผู้ที่ไขข้ออักเสบ เก๊าท์

 • มีปริมาณสารสำคัญมากมายหลายชนิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีกหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดปฏิกิริยายออกซิเดชั่นอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมสภาพ

 

 

****************

                                                                            

วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน โทร.๐๘๕-๗๕๖๗๑๐๘

คิวภาพ.การทำนา/ผวจ.ร้อยเอ็ดดำนา/เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด/โรงงาน/การทำขนมเค้กของกลุ่มเกษตรกรบ้านเล้า ต.หนองแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มหกรรม....แป้งข้าวหอมมะลิ...ช่วยชาติผลิตภัณฑ์อบนึ่ง...ของจังหวัดร้อยเอ็ด ==> เกษตรจังหวัด...เข้มแข็ง....ข้าวหอมมะลิ... "ของดีของประเทศไทย"

 

ขอบคุณมากบทความดีดีนี้ค่ะ

ขอบคุณครับสนับสนุนเกษตรร้อยเอ็ด ด้วยครับ

เกษตรกรดีใจเมื่อมีสื่อมวลชนเข้าถึง ในภาพ "รายการเกษตรฮอตนิวส์"