แว่นธรรมทอง
นาย วรเชษฐ ครูเชษฐ โชคชัย

อาสาฬหบูชา แห่เทียนพรรษาปีนี้ ที่เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


สวัสดีครับ สมาชิก GTK หลังเข้าพรรษา com มีปัญหา ผู้เขียน ไม่ได้เข้า Gotoknow เหมือนขาดอะไรไป รู้สึกหงุดหงิด เหมือนชีวิตผิดปกติไป พึ่งได้เมื่อวาน รีบเข้าระบบ ทันที เรื่องที่เขียนไว้จึงไม่ทันเหตุการณ์

อาสาฬหบูชา

แห่เทียนพรรษาปีนี้

ที่เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (๑)

 

       สวัสดีครับ สมาชิก GTK หลังเข้าพรรษา com มีปัญหา ผู้เขียน ไม่ได้เข้า Gotoknow เหมือนขาดอะไรไป รู้สึกหงุดหงิด เหมือนชีวิตผิดปกติไป พึ่งได้เมื่อวาน รีบเข้าระบบ    ทันที เรื่องที่เขียนไว้จึงไม่ทันเหตุการณ์

                  “เกษตรวิสัยพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม”

          อำเภอเกษตรวิสัย เดิมชื่อ เมืองเกษ โดยพระศรีเกษตราธิไชย (เหง้า) เป็นอุปราชเป็นผู้ ขอตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระราชโองการให้ตั้งเมืองที่บ้านดอนเสาโฮง (ปัจจุบันอยู่ในเขต อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด)แต่พระศรีเกษตราฯ ผู้รับราชโองการเห็นว่าตั้งอยู่ที่ทำเลไม่เหมาะสม ขอพระราชานุญาตเปลี่ยนมาตั้งที่บ้านกู่กระโดน สมัยนั้นอยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ ได้รับพระราชานุญาต ให้ขนานนามว่า “เมืองเกษ”(ดอกลำเจียก)  เชื่อว่าบริเวณนี้มีต้นดอกเกษ มาก

        ปีพุทธศักราช ๒๓๕๘ เมื่องสุวรรณภูมิ ยกฐานะเป็นอำเภอ เมืองเกษ จึงได้แยกการปกครอง ยกฐานะเป็นอำเภอเรียกว่า “อำเภอหนองแวง” ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เพื่อให้พ้องกับชื่อ ตำบลที่ตั้งของตัวอำเภอ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เกษตรวิสัย” 

อาณาเขต

                  ทิศเหนือ    = ติดต่ออำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

                ทิศใต้           = ติดต่ออำเภอชุมพลบุรี อำเภอ      ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

                ทิศตะวันออก= ติดต่ออำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

                ทิศตะวันตก  = ติดต่ออำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

                                                                   (http://www.kasetwisai.com 

         ผู้เขียน ออกเดินทางจากอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่เร่งรีบ ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ระยะทาง ถึงเกษตรวิสัย ๗๐ กิโลเมตร เพื่อไปทำบุญในวันอาสาฬหบูชา (อาสาฬหะ = เดือนแปด)  วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ครั้งแรก โดยการแสดง ปฐมเทศนา  ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่เบญจวัคคีย์  จนอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งใน เบญจวัคคีย์  บรรลุพระธรรม ขอบวชเป็นภิกษุ (ภิกษุองค์แรก)  จึงมีรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา  คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

         ถึงเกษตรวิสัย แวะเติมน้ำมันที่ ปตท. เสร็จ พบหลานที่นั่น พอดีบอกยาย ไปที่วัดแล้ว จึงไปที่วัดธาตุ ร่วมทำบุญกับ ลูก หลาน ญาติ ที่วัดทันเวลา ทำบุญ

        ฟังเทศน์ ฟังธรรม วันเข้าพรรษา ที่วัดธาตุ

 

         ไม่ได้ออกไปเวียนเทียน จึงได้มีโอกาส เชียร์โอลิมปิก  แบตมินตัน หญิงเดียวคู่ไทย กับจีน (หลังจากชนะ เอจูเลียน แชงก์ มืออันดับ ๖) เอา ใจช่วย แต่ก็พ่ายความแกร่ง และประสบการณ์ของนักกีฬาจีนไป แต่น้องก็เล่นได้ดี ดีมาก ๆ เอาชนะได้ใน เกมแรก เกมที่สองยัง นำก่อน หลายแต้ม สมัยหน้าน้องชนะแน่ ถึงอย่างไรน้องชนะใจคนดู น่ารัก เหมือนนักเรียน รับของจากครู ไหว้ทุกครั้ง ที่รับลูกขนไก่ จากกรรมการ เวลาเปลี่ยนลูก เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ไปทั่วโลก

        เข้าพรรษา เมื่อครั้งเป็นเด็กผู้เขียน เคยไปตักบาตร ที่วัดกับยาย มีการตักบาตรกรวย (เทโว) โดยมีพระสงฆ์ จับผ้าขาว ผืนละ ๒ รูป จับเป็นรูปเปล เดินไปให้ประชาชน นำสิ่งของใส่ลงไป โดยมากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ในช่วงเข้าพรรษาเช่นไม้ขีด ธูปเทียน ฯลฯ ตกเย็นจะมีการเวียนเทียน

        รุ่งขึ้น วันศุกร์ที่ ๓  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๑  ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันเข้าพรรษา ไปชมขบวนแห่เทียนพรรษา  ออกไปเที่ยงตรง ได้ชมขบวนแรกที่หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัยพอดี ไม่ต้องรอนาน ช่วงนี้แดดกำลังจ้า ร้อน แต่พอขบวนมาถึงก็ลืมเรื่องร้อนไป

 

          ขบวนชุดไทย และชุดแม่ขาว ของวัดธาตุ

 

      เตรียมบูรณะ กู่กระโดน ในบริเวณวัดธาตุ

 

            ขบวนแรกเป็นขบวนของคุ้มวัดธาตุ วัดธาตุเป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอเกษตรวิสัย มีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญคือ กู่กระโดน ตั้งอยู่ในวัด ทำด้วยศิลาแรง เดี๋ยวนี้กำลังบูรณะซ่อมแซม มีเฉพาะศิลาแรง นอกจากนี้ ในบริเวณวัดยังที่ โรงเรียน ถึงสองโรง คือโรงเรียนวัดธาตุ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดธาตุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะแยกออก จากกัน แต่ตั้งอยู่ในบริเวณ วัดเดียวกัน

           

                           ขบวนพุทธประวัติ

 

           การจัดกระบวนแห่ เป็นขบวนย่อย หลายขบวน จะออกมาในเรื่องทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทุกขบวนมีเทียนของแต่ละคุ้ม ตามวัดใกล้เคียง มี ๕ ขบวนใหญ่ ๆ จะมีกรรมการตัดสินเป็นจุด ๆ แต่ละขบวนของแต่ละคุ้ม รูปแบบในการจัด จะเหมือนกัน ทั้ง ๕ ขบวน คือเน้น เรื่องพุทธศาสนา พุทธประวัติ และ วิถึชีวิตของชาวอีสาน ในเรื่องของ ฮีดสิบสอง โดยจะเน้น วัฒนธรรมประเพณี ๑๒ เดือน แต่ในบางคุ้ม จะเสริมเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น รณรงค์เกี่ยวกับ อนามัย และสุภาพ เช่น โรคปาก คอ ไข้เลือดออก ความเป็นอยู่เศรษฐกิจพอเพียง หมอลำซิ่ง  และที่ทันเหตุการณ์ที่สุดคือ กีฬาโอลิมปิก ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของชนทั่วโลก

            แม้จะเป็นการจัดในระดับ อำเภอ แต่ก็ทำได้ดี ไม่แพ้ในระดับจังหวัด ประชาชนในแต่ละคุ้ม จะช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

                            นางเทียน สาธารณสุข โอลิมปิก

 

 

            แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ วัยรุ่นกวนเมือง ขณะที่มีขบวนกำลังแห่ มีการแสดง ฟ้อนรำในขบวน ก็ยังไม่วาย วัยรุ่น บิดมอรเตอร์ไซด์ ทำตนเป็นเด็กแวนซ์ หลายคันเสียงแว้น ๆ สวนทางขบวน แข่งเสียงโฆษก ที่ประชาสัมพันธ์ โดยไม่สนใจสายตา ชาวบ้าน ไม่เกรงกลัว เจ้าหน้าที่ แต่อย่างใด

 

                   หมอลำซิ่ง...สองวัย... ปรึกษาจะอยู่หรือจะไป...

           

                             เทียนพรรษา,วิถีชีวิต

         ไม่ต้องสงสัยเลยที่ญาติเล่าให้ฟัง ที่เกษตรวิสัย มีเทศกาลเมื่อใด มีงานศพเมื่อนั้น วันรุ่งขึ้นได้ ข่าวว่ามีการใช้ ขวาน เป็นเครื่องทุ่นแรง จามหัวกัน ไม่เลือกเลยว่า งานไหน งานบุญ งานไหนงานมงคล งานไหนงานบาป ทำไหม วัยรุ่นสมัยใหม่ จึงไร้จิตสำนึก แต่...วัยรุ่นที่เป็นวัยใส ใสทั้ง ความคิด ใสทั้งจิตใจ ใสทั้งกิริยามารยาท ใสทั้งความสามารถ...ก็มีไม่น้อย...อย่างน้องเมย์ (รัชนก อินทนนท์) ขอปรบมือให้...ถึงจะพ่ายในเกมแต่น้องชนะใจคนไทยทั้งชาติ...สวัสดีครับ

หมายเลขบันทึก: 499063เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2012 01:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 สิงหาคม 2012 06:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (7)

ดีใจที่เข้ามาได้...และทำให้ผมได้อ่านบันทึกที่ชวนติดตามครับ

อาสาฬหบูชา แห่เทียนพรรษาปีนี้ ที่เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด....ทางจังหวัด....มีงานดีดีมากมายนะคะ

 

ขอบคุณบทความนี้ค่ะมากค่ะ

ขอบคุณครับ... ทิมดาบ, ดร.somri...แว่นธรรมทอง นำเที่ยวและทำบุญเข้าพรรษาที่เกษตรวิสัย..ปีที่แล้วเที่ยวนครราชสีมา..ผู้คนมาก...ไม่สะดวกเลยเที่ยว ทำบุญในอำเภอ ...สวัสดีครับ

ขอบคุณ ท่าน ธ.ธวัชชัย คุณฉันทนา คุณนงนาท ที่แวะมาเยือนให้กำลังใจ ...สวัสดีครับ

  • เคยเห็นแห่เทียนพรรษาครั้งสุดท้ายเมื่อ ๗ ปีที่แล่วที่อุบลค่ะ ภาพบรรยากาศแบบนี้ได้ทำให้ย้อนกลับไปสู่การหวนรำลึกประเพณีอันงดงามที่ยังคงอยู่คู่ชาวอีสานมานมนานไม่เปลี่ยนแปลง ลูกหลานคนอีสานคนนี้ภูมิใจไปด้วยค่ะ
  • รูปแบบแต่ละพื้นที่ไม่แตกต่่งกันมากนัก กลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไปแล้วนะคะ

ประเพณีอันดีงาม ท่ามกลางจิตอันสดใส ปราสาทแลวิไล เกษตรวิสัยเมืองร้อยเกิน

เกินร้อยชื่อประตู แต่ใจครูก็ร้อยเทิน ขับรถด้วยเพลิดเพลิน ให้ปลอดภัยในทุกทาง...

ขอบคุณสำหรับบทความที่น่าอ่านครับ.... ขอให้ครูมีความสุขมากๆคับ

  •      อ่านบันทึกนี้ได้ความรู้ทั้งทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมแถมด้วยกีฬาโอลิมปิก "London 2012" ขอบคุณความรู้ที่แบ่งปันค่ะ
  • ดูกีฬาเดียวกัน มันมากค่ะ ติดตามทั้งเดี่ยวทั้งทีม สนุกมากค่ะ อ.วิเป็นอดีตนักกีฬารองแชมป์แบ็ตมินตันหญิงคู่ กีฬาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ (ขอประชาสัมพันธ์ตัวเองหน่อย)  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี