สิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรมี

บริบท

ในความเห็นของตัวเองที่บริหารโรงเรียนขนาดเล็กประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและให้ความเชื่อมั่นของชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คือ

  1. ความมุ่งมั่นในการทำงานอย่ามาเพื่อรอวันเพื่อไปโรงเรียนขนาดที่ใหญ่กว่า(มีท่านผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษาได้พูดว่า ส่วนส่วนผู้บริหารมาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อผ่านไปโรงเรียนขนาดใหญ่ “มีแต่..........ที่มาทั้งตัวและหัวใจ “)
  2. การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถเดินต่อไปอย่างมั่นคง
  3. วิสัยทัศน์ที่กว้างใช้ประโยชน์จากที่ที่มีอยู่และหามาได้อย่างคุ้มค่าของเงินอย่าฟุ่มเฟือยเพื่อเอาหน้าว่าโรงเรียนพร้อมแต่บางสิ่งไม่เหมาะ ไม่ควรเพราะการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
  4. การมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับชุมชน ท้องถิ่น อย่าถือว่าตัวเองจบสูงกว่าเขา จะดีกว่าเขา
  5. การบริการที่ดีไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นควร ไม่เลือกว่าพวกเขาพวกเรา

ท่านผู้รู้ท่านอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับคงไม่มีใครถูกและผิดเพราะบริบทโรงเรียนของแต่ละแห่งไม่เหมือนกันการบริหารแต่ละที่คงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโรงเรียนนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนคุณภาพความเห็น (2)

ทั้ง ๕ ข้อ ปฏิบัติไม่ยากเลย ถ้าผู้บริหารโรงเรียนเล็ก พร้อมที่จะ "เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง"

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ