แม่เอย

ลายฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระลึกคุณ เร่งดูแลตอบแทนคุณแม่
 

แม่เอย...***

มารดาผู้พิสุทธิ์ เลิศกว่ามุกมณีใส 
ผู้เปรียบปานดวงใจ...สนิทมั่น.. และอยู่คง
แม่เอ๋ยแม่ของข้า จึ่งหล้า..แลไสว
 แม้นบ่มีแม่ป้อง...โอ้มืดมน..แน่แท้แม่เอย
 ยามฮอดแลมาแล้ว...โอ้ดวงแก้ว..ใจแม่เอย 
เจ้าอย่ามัวหลงอยู่เลย...ยามแม่เคย..ป้องคุ้มภัย 
บริสุทธิ์บ่มีเกิน...อย่าเพลินหลงไป..ลูกเอ๋ย 
แม้นแม่ลับลาจาก...บ่มีฮ้าง..คุณความดี
  ยามแม่ยังคงอยู่...ลูกควรฮู้..อย่าสับสน 
ยามจากพรากจากตน...มิอาจเอื้อม..หาพบเจอ ...
ยามนั้นแม้ลูกไห้...ฮ้ำฮ้อง..แม่กะห่างไกลจาก
 เจ้าจะเสียดายเด้อ...จำให้แม่น..อย่าได้หลง 
จังสิเห็นคุณค่า...บุพการี..แม่ของเฮา 
แทนสิแทนคุณเผิ่น...เร็วละแม๋..ลูกเอย
 
คำเป้ง--- ข้อความลูกผสม หากผิดพลาดในส่วนอักขรอักษร ขออภัยผู้รู้ทุกท่าน แต่คงความหมายไว้น่าจะครบถ้วน เพื่อคุณแม่
 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ของฉันความเห็น (0)