http://www.youtube.com/watch?v=5S9HTaTre9A

๐ เหลวไหล ก็รู้ตัวดีว่าเลวแค่ไหน ม่ฟังใครใคร ไม่คิดไม่กลัว ทำตัวไม่รักดี
ปล่อยให้ใครคนนึง เป็นทุกข์กังวล ร้อนรนอยู่ทุกนาที อยากบอกตรงนี้ ว่าลูกผิดไปแล้ว

๐๐ ซึ้งนัก ว่าแม่ต้องทนเหนื่อยหนักแค่ไหน  กับการดูแล แต่เล็กจนใหญ่ ให้ลูกไปได้ดี

เมื่อได้กุมกำมือน้อยน้อยมือนึง ฉันจึงเข้าใจได้ดี และจากวันนี้ จะทำตัวให้สมกับคำว่าแม่

  ๐๐๐ อาจจะเป็นลูกที่แย่ แต่จะเป็นแม่ที่ดี คำว่ารักจากนี้ ทุกนาทีแทนสัญญามากมาย

อาจจะเป็นลูกที่แย่ แต่จะเป็นแม่ให้ภาคภูมิใจ มั่นคงไม่หวั่นไหว ให้เหมือนที่แม่เคยรัก

๐๐๐๐ รู้แล้ว ว่ารักจริงจริงยิ่งใหญ่แค่ไหน  ม่มีวันใด จะลดลงไป แต่เพิ่มขึ้นทุกที

อยากขอบคุณที่ทำให้ลูกคนนึง ซึ้งความรักแท้ที่มี และจากวันนี้ จะทำตัวให้สมกับคำว่าแม

ส่งลูกถึงจุดหมาย ให้เหมือนที่แม่เคยทำ