แก๊สโซฮอล์

Palmiki

ความหมาย

    แก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอล ( ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% )   ในสัดส่วน 10%  โดยปริมาตร กับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในสัดส่วน 90% โดยปริมาตร

  เอทานอล

      เอทานอล  เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งมีสูตรทางเคมี     CH3CH2OH ซึ่งเกิดจากการหมักพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย หัวผักกาดหวาน  มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง เพื่อเปลี่ยนแป้งจากพืชให้เป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์อีกครั้ง แอลกอฮอล์ที่ทำให้บริสุทธิ์ 95% จะเรียกว่า เอทานอล 

  การผลิตเอทานอล

 1. กระบวนการหมักด้วยยีสต์

 2. กระบวนการกลั่น และโมเลกูล่าร์ซีพ

3. เอทานอลบริสุทธิ์ 99.5 %

 "แก๊สโซฮอล์" มีความสำคัญอย่างไร   

        ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อราคาน้ำมันผันผวน ย่อมส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่ประเทศต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนโดยเฉพาะแอลกอฮอล์จากพืชแล้ว ประเทศไทยเราเองไม่เป็นรองใคร เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบ จากพืชผลการเกษตร จำนวนมาก เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดี ที่จะพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนขึ้น เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน ขณะเดียวกัน ยังสามารถ แก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

"ใช้แก๊สโซฮอล์กันอย่างไร"                   

     เมื่อมีการใช้แก๊สโซฮอล์แล้ว ยังสามารถลดการนำเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (จาก 91 เป็น 95) ได้อีกด้วย ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องนำเข้าสาร MTBE ปีละ 3,000 ล้านบาท ขณะที่แก๊สโซฮอล์ใช้เอทานอลเป็นสารเพิ่มปริมาณออกซิเจน โดยเมื่อนำเบนซิน 91 ผสมเอทานอล 10% จะได้น้ำมันเบนซิน 95 และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับ MTBE ซึ่งย่อยสลายยาก  แก๊สโซฮอล์ มีสมบัติเหมือนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ทุกประการ จึงสามารถเติมได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นตามที่ผู้ผลิตแนะนำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องยนต์ และสามารถเติมผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถังก่อน และหากไม่มีจุดเติมแก๊สโซฮอล์ก็สามารถเปลี่ยนไปเติมน้ำมันเบนซินทั่วไปได้ทันทีเช่นกัน                 

        จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่อง  แก๊สโซฮอล์ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า  แก๊สโซฮอล์ เป็นส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรือเอทิลแอลกฮอล์กับเบนซิลไร้สารตะกั่วในอัตราระหว่าง 10 % : 90 %  แก๊สโซฮอล์มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากเพราะประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ  แก๊สโซฮอล์จึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ทดแทน  สามารถช่วยลดปัญหาการนำน้ำมันเข้าจากต่างประเทศได้ด้วยและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น   สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น  และสามารถเติมผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ได้และยังลดการนำเข้าของสาร MTBE   อีกด้วย  และลดปัญหาต่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เวลานี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำมันขึ้นราคา  เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่า  เราควรหันมาช่วยกันใช้แก๊สโซฮอล์ก็จะเป็นการช่วยชาติประหยัดไปได้อีกทางหนึ่ง  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิษย์อาจารย์จอย

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 49764, เขียน: 12 Sep 2006 @ 18:50 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 12:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาของรายละเอียดเรื่องนี้มีประโยชน์ดีค่ะ