พันธมิตรทางกลยุทธ์

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมมือถึงเป้าหมายร่วมกัน

         เรามาดูถึงความหมายของคำว่า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กันก่อน ซึ่งหมายถึงหุ้นส่วนระยะยาว และการตกลงความร่วมมือขององค์การหรือบริษัทตั้งแต่สององค์การขึ้นไปเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันโดยที่องค์การยังมีความเป็นอิสระตามตัวบทกฎหมาย ความร่วมมือนั้นปรากฎในรูปของขนาด,รูปร่าง รวมทั้งรูปแบบความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามสัญญาข้อตกลง โดยธรรมดาการจัดเตรียมเพื่อสร้างพลังร่วมกันเพื่อให้องค์การมีส่่วนร่วมกันนำไปสู่ความเข้มแข็งและสมรรถภาพที่แตกต่างกันต่อพันธมิตร สิ่งจูงใจที่สำคัญสำหรับการก่อตัวพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นั่นก็คือสิ่งจูงใจด้านองค์การ,เศรษฐกิจ,กลยุทธ์และการเมือง
  หากเพื่อนคนใดที่ต้องการแชร์ความรู้กัน เชิญมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันน่ะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)